Udvikling af konkurrencedygtig konverter med høj virkningsgrad til H2 elektrolyse system

  • Udfordring

Begrænserede effektivitet i konverter til PtX-anlæg.

  • Løsning

Omkostningsreduktion og energieffektivitet er vigtigt for den fremtidige udbredelse af PtX-anlæg. For at forbedre den elektriske effektivitet er der behov for ny effektelektronik fra generator-/netsiden (AC/DC) og den direkte elektrolyse-side (DC/DC)-konverter. For yderligere at reducere omkostningerne er der behov for nye topologier og nye aktive og passive komponenter. Projektet undersøger mulighederne for at bygge billigere og bedre power konvertere til elektrolyse ved at tage udgangspunkt i mellemspændings-komponenter som et attraktivt alternativ til lav-spændings-komponenter i store anlæg. I projektet laves forsøg med et ”lille” 50kW anlæg med henblik på at kunne skalere resultater og læring til store (MW) anlæg efter projektet.

  • Effekt

Projektet vil også resultere i en klar indikation af, hvordan omformersystemer til elektrolyse kan fremstilles med højere end 99% virkningsgrad og 30% reduceret fremstillingspris.

  • Problemejer

Danfoss Drives A/S

  • Problemløsere

Aalborg Universitet, Syddansk Universitet

 

Finansieret af

Fakta

  • Projektperiode

Februar 2022 – August 2023

  • Samlet budget

9.785.178 kr.

 

Kontaktperson

Lau Holm Albertsen

Lau Holm Albertsen
Project Manager
Tlf: +45 3152 0526
E-mail