UPHS

Udfordring

Storskala intra-dag og intra-uge lagring af elektricitet.

Idé til løsning

Projektet Underground Pumped hydro Storage (UPHS) har til formål at udvikle og teste kritiske parametre for en teknologi, der lagrer energi i vand efter det velkendte Pumped Hydro Storage (PHS)-princip med en nedgravet geomembran, eksempelvis ved at etablere et 10 x10 meter testanlæg.

Innovationsprojektet fokuserer på de geotekniske forhold og membrandesign. Der vil i projektforløbet blive foretaget en række undersøgelser og analyser af teknologiens indpasning i elnettet i kombination med vedvarende energikilder samt analyser af forretningsmodellen ved brug af systemet. Projektet løfter teknologien fra TRL 4 til TRL 6.

Udvikling af underjordisk membran, der lagrer energien i vand, under pres fra ca. 20 meter jord. Lagringen af energien sker ved hjælp af pumpe/turbine. På sigt vil et 300×300 meter anlæg kunne lagre ca. 200 MWh.

Projektleveringer

Verificering af design og produktion af ny type membran samt test og demonstration af 10×10 meter testanlæg.

Problemejere

Problemløsere

 

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: August 2020
Slut: August 2022
Bevilling: DKK 6.869.139

Kontaktperson

Hans Jørgen Brodersen

Hans Jørgen Brodersen
Senior Project Manager
Tlf: +45 2688 0228
E-mail