OPAL

Projektets formål er at udvikle og teste koncepter for skib-til-mølle og land-til-mølle transport af forskellige varer med droner. Der arbejdes på transport af varer over kort distance og lav vægt (op til 10 kg) og tranport over længere distancer med større vægt (op til 30 kg). Konceptet vil effektivisere logistikken i både installations- og servicefasen og bidrage til cost reduction.

Udfordring

De fleste serviceopgaver i forbindelse med havvindmøller bliver udført i nacellen, der blandt andet huser havvindmøllens generator, gearkasse og bremsemekanisme. Når serviceteknikere arbejder i vindmøllens nacelle, kan der opstå behov for leverancer af ekstra materiel, som teknikeren mangler. Det kan fx være bolte, møtrikker eller specialværktøj, som i en del tilfælde kan leveres fra det serviceskib, der følger teknikeren på havet. Installation og service af offshore vindmøller kræver derfor en omfattende logistik og transport af varer, der pt. sejles ud med CTV’er eller SOV’er og skal hejses op med kran eller løftes af teknikere op til nacellen. Det er en dyr, langsommelig og ufleksibel løsning og der er plads til optimering på omkostninger, tid og sikkerhed.

Idé til løsning

For offshore vindmølleparker, der har tilknyttet en SOV kan fragten mindre komponenter (op til 10 kg) fra dækket til nacellen klares af et dronesystem, der foretager hurtige, men korte flyvninger. For for vindmølleparker der primært bruger CTV’er, kan fragten af større varer (op til 40 kg) fra land til nacellen klares af et større dronesystem, der kan klare længere ruter. Dette system kan kombineres med helikopterservice til transport af teknikere og derved kan SOV’er og/eller CTV i et fremtidigt scenarie tages ud af vindmølleservicen.

Problemejere

Problemløsere

Projektfilm

Presseklip om OPAL-projektet 

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: Januar 2019
Slut: Juli 2021
Bevilling: 4.295.751

Kontaktperson

Christian Boysen

Christian Boysen
COO
Tlf: +45 6171 8663
E-mail