Vesthimmerland – Landbrugs innovation med fokus på CO2 lagring og anvendelse

Udfordring
Hvordan skaber man et fuldskalaanlæg, der er driftsøkonomisk ansvarligt at opføre? Og hvad med forretningsmodellen? I dag anser det som en forudsætning for at kunne opbygge en samlet forretningsmodel bag investeringen i et fuldskalaanlæg, at alle værdistrømme omkring et pyrolyseanlæg indgår i forretningsmodellen. Selve teknologien omkring selve pyrolyseanlægget er ved at blive testet, hvorimod der mangler afgørende viden omkring værdiskabelse i den forudgående proces frem til selve pyrolyseprocessen.  

Løsning
Projektets mål er at etablere et test- og demonstrationsanlæg til separation af biomasse med fokus på at skabe det optimale udgangspunkt for CO2 lagring og anvendelse. Ambitionen er at etablere et fuldskalapyrolyseanlæg med placering ved Vesthimmerland Biogas. Forud for etablering af et fuldskalaanlæg skal den samlede forretningsmodel afdækkes, så det sikres, at alle værdistrømme i processen er fuldt ud optimeret.

Projektet skal derfor udvikle nogle af de teknologiske potentialer, der findes inden for landbrugssektoren, med det formål at kunne lagre og udnytte CO2, og med visionen om at skabe et grønnere landbrug, både lokalt og nationalt, som katalysator for den samlede indsats.

Effekt
Etablering af fuldskala pyrolyseanlæg med placering ved Vesthimmerland Biogas.

Partnere

  • Vesthimmerland Biogas
  • Lundsby Biogas
  • Vesthimmerlands Kommune

Projektet er en del af det nordjyske erhvervsfyrtårn, CO2Vision, som administreres af et konsortium bestående af  Energy Cluster Denmark, Erhvervshus Nordjylland, Aalborg Universitet, Aalborg Portland A/S, Arbejdsmarkedskontor Midt/Nord, Business Region North Denmark, Green Hub Denmark, EVIDA og Norddanmarks EU-kontor.

CO2Vision er finansieret af REACT-EU-midler.
Du kan læse meget mere om CO2Vision lige her: www.co2vision.dk

Finansieret af

Fakta

Projektperiode:
1. Juni 2022 – 31. August 2023

13.250.000 kr. i budget

4.962.500 kr. i støtte

Kontaktperson

Maria Kristiansen

Maria Kristiansen
Project Manager
Tlf: +45 6015 6446
E-mail