Virtual Reality Safety Training

Udfordring

I dag foregår træning og efteruddannelse af medarbejdere i energisektoren oftest i fysiske undervisningsmiljøer/simulatorer på land eller gennem online-kurser. De eksisterende tilbud kan være tidskrævende, omkostningstunge at benytte og begrænsede af de forhold, som udbyderne af uddannelsen kan genskabe. Det gælder fx undervisning af serviceteknikere til offshoreindustrien, der typisk trænes på land før de sendes ud til selve opgaven, der skal løses på havet. Med nyeste VR/AR teknologi giver det mulighed for at træne offshore og genskabe realistiske og farlige situationer. Dette giver bedre uddannede personale, sparer omkostninger og vil redde menneskeliv.

Idé til løsning

Projektet Virtual Reality Safety Training skal optimere træning og uddannelse af medarbejdere i energisektoren ved at udnytte virtual reality (VR), augmented reality (AR) og fysisk undervisning. Partnerne i projektet udvikler en digital undervisningsplatform, der med afsæt i VR kan hjælpe virksomheder i energisektoren med at skabe realistiske undervisningsmiljøer, der minder om de faktiske forhold, som arbejdet skal udføres i.

Når trænings- og uddannelsestilbuddene i energisektoren bliver forbedret, øges sikkerheden for de medarbejdere, der løbende certificeres gennem træning og efteruddannelse. Man kan spare meget tid og store omkostninger ved at benytte virtual reality i sikkerhedstræningen. Løsningen er et træningsmiljø i VR, som kan udføres onsite og hvor indlæringen og effektiviteten er højere end alm. e-learning. Derfor kan man ved at bruge VR i træning og efteruddannelse af mandskab kan aktører i energisektoren også få mere og bedre uddannelse på kortere tid samtidig med at sikkerheden for de medarbejdere, der løbende certificeres gennem træning og efteruddannelse. Yderligere forventes det at en effektivisering kan reducere prisen på træning og efteruddannelse af mandskab til energisektoren med 20 procent.

Projektleverancer

Et færdigt træningsmiljø med instruktioner i VR. 1 Træningsscenarie hvor der er stor risiko forbundet – Mooring (Fortøjning af faretøjer).

Problemejere

Problemløsere

Presseklip om Virtual Reslity Safety Training 

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: November 2018
Slut: December 2020
Bevilling: DKK 2.834.828

Kontaktperson

Thomas Vohs-Ahlers

Thomas Vohs-Ahlers
Head of Membership & Sales
Tlf: +45 5389 2050
E-mail