WaveFuels

Udfordring:  

Klimaforandringer og internationale gnidninger får virksomheder og borgere til at kræve løsninger, der kan producere bedre og mere grønt brændstof for at begrænse brugen af fossile brændsler. Samtidig kræves der nye og stabile kilder til at begrænse vores CO2-udledninger og ikke mindst løsninger, der kan fange og lagre CO2. Endelig er der et behov for en mere cirkulær anvendelse af vores naturlige ressourcer.

Løsning:  

WaveFuels-projektet vil optimere, teste og demonstrere Organic Fuel Technologys (OFT) teknologi til mikrobølgekrakningsprodukter. Projektet har til hensigt at skabe en modulær og skalerbar anlægsløsning med henblik på fuld kommercialisering inden for få år.

OFT’s patenterede biomassebehandlingssystem åbner op for en ny Power-to-X pathway, hvor slam og andre typer biomasse omdannes til højkvalitets grønne biobrændstoffer og en ny, væsentlig kilde af stabilt biochar til kulstoffangst og -lagring. Det gøres ved at skabe og udnytte et stabilt og ensartet elektromagnetisk bølgelængdefelt, der foregår ved relativt lave temperaturer, hvilket forbedrer kvaliteten af slutprodukterne markant.

Projektets hovedleverance: 
  • Detaljeret design af fuldskala mikrobølge processeringsenhed.
  • Detaljeret og komplet anlægsdesign for mikrobølgekrakning af spildevandsslam.
  • Projektplan for konstruktionen af det første fuldskalaanlæg ved GreenLab Skive.
  • Relevante processer og værdikæder for håndtering, processering, oprensning, opgradering og anvendelse af bioolie og biokul.
Forventet resultat: 

Ved en succesfuld demonstration forventes det, at et anlæg kan håndtere +2.500 tons tørstof fra spildevandsslam pr. år og omdanne det til flere hundrede tons bio-olie og biokul. Total set estimeres det, at et enkelt WaveFuels-anlæg vil få en CO2-effekt på ca. 3.000 tons pr. år ved at erstatte brug af fossil olie og igennem carbon-storage.

I 2030 forventer OFT at have 30 anlæg i brug på tværs af Europa. Dette tal forventes at stige til 480 anlæg i 2050 fordelt over hele jorden.

Partnere:

Organic Fuel Technology
Aarhus Universitet
EUROmilling
Topsoe

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: August 2023
Slut: December 2024

Totalbudget: 10.057.644 kr.
EUDP-støttemidler: 6.484.249 kr.

Kontaktperson

Marie Vedel Lauridsen

Marie Vedel Lauridsen
Project Manager
Tlf: +45 2265 4600
E-mail