Weather2X

Udfordring 

Danmark har et officielt mål om ikke at bruge fossile brændstoffer i 2050 med en mellemliggende 70% CO2-reduktion i 2030. For at imødekomme dette er det på den ene side vigtigt at indføre enorme mængder vedvarende energi fra vind- og solenergi, og på den anden side integrere den vedvarende energiproduktion med produktion af brint og andre brændstoffer. På grund af deres høje tidsvariabilitet er præcise prognoser for vind- og solenergiproduktionen afgørende for at opretholde net-stabiliteten, for at optimere planlægning af drift, vedligeholdelse og energiforbrug og for energihandel samt produktion af brint og andre grønne brændstoffer. I den seneste tid har udbygningen af vind- og solenergi allerede ved flere lejligheder udtømt alle danske systemydelser, hvilket viser et behov for at handle nu. 

Løsning 

I Weather2X-innovationsprojektet sigter konsortiet bestående af Vattenfall, Ørsted, DMI, DTU, ENFOR og Energy Cluster Denmark mod at øge nøjagtigheden af prognosen for vedvarende energi med ambitiøse 10% og at udnytte de forbedrede produktionsprognoser i optimeringen af P2X. Dette vil resultere i reducerede ubalancer og omkostninger til systemydelser og gøre plads til yderligere udbygning af vedvarende energi. Projektet sigter mod at gøre dette ved at inkludere hele værdikæden fra meteorologiske institutter (DMI og ECFWF), elprognoseselskaber (ENFOR), vedvarende energiproduktionsselskaber (Vattenfall og Ørsted) samt P2X-producenter (Ørsted). De forventede forbedringer er desuden muliggjort ved, at Vattenfall og Ørsted leverer hidtil ikke-delte vind- og sol-data for at forbedre nuværende vejrmodeller og desuden udvikle nye strømprognosemodeller med højere opløsning og frekvens tilpasset det nuværende og fremtidige el-marked.

Effekt

Det primære og centrale resultat af Weather2X-innovationsprojektet vil være en forbedret prognosemodel for vind- og solenergi, vedligeholdt og drevet af ENFOR. De resulterende effektprognoser, sammenlignet med ENFOR’s nuværende prognoser, vil tilbyde en markant højere ydeevne i form af RMSE/MAE-score overordnet såvel som en lang række andre fordele gennem individuelle komponenter udviklet i projektet.

Partnere

ENFOR

DTU Compute

DTU Wind

Danmarks Meterologiske Institut

Vattenfall

Ørsted

Energy Cluster Denmark

Finansieret af

Fakta

Start: Januar 2024

Slut: December 2024

Samlet budget: 14.899.000 kr.

Kontaktperson

Henrik Böhmer

Henrik Böhmer
Project Manager
Tlf: +45 2230 2244
E-mail