WeldCast

Udfordring

De store støbejernselementer i vindmøller er dyre og ofte umulige at reparere, hvis der opstår fejl under støbning eller bearbejdning. Hvis elementerne i stedet kan repareres ved svejsning, reduceres både tid og omkostninger, og klimaaftrykket mindskes betydeligt. Nogle støbte emner til vindmøller bliver efterhånden så store, at de er vanskelige at støbe, og kun få støberier kan udføre opgaven. Hvis et stort emne kan støbes i flere stykker og senere sammenføjes ved svejsning, spares omkostninger, og leverandørbasen udvides betragteligt.

Løsning

Løsningen er at udvikle en teknologi til at svejse i støbejern og metoder til at kvalitetssikre svejsninger – både til reparationer og til sammenføjninger. Kvalitetskontrollen foregår med en ny ultralydsteknologi, som kan identificere fejl i svejsningerne. Det vil gøre montagesvejsning og reparationssvejsning mere sikker i praksis.

Effekt

Analyser viser, at projektet vil resultere i en besparelse på ½-1 pct. af de samlede omkostninger til en vindmølle, som i dag er omkring €3M. Omkostningerne til nacellen vil blive reduceret med cirka 10-15 pct.

Problemejere

Problemløsere

Projektfilm


Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: April 2021

Slut: Oktober 2024

Finansiering: DKK 29.500.000

Kontaktperson

Line Louise Overgaard

Line Louise Overgaard
Project Manager
Tlf: +45 3152 1741
E-mail