WISE Offshore

Det overordnede formål med WISE Offshore-projektet er at øge niveauet for nøglekompetencer, der er nødvendige i Offshore Wind Industry (OWI).

Projektbeskrivelse

Vindsektoren er i konstant udvikling og forandring, og det samme er kompetencekravene til dem, der driver vindenergien fremad. Wise Offshore bestræber sig derfor på at øge kompetenceniveauet inden for kommercialisering, ledelse, innovation og kreativitet samt globalisering og bæredygtighed.

Projektet opfylder vindindustriens behov ved at have udviklet og implementeret en læringsudviklingsorienteret læseplan, der bedre imødekommer OWI-fagpersoners og de studerendes læringsbehov.

Effekt

Som et resultat af projektet, så er vindsektorens helt egen akademiske lederuddannelse, Offshore Wind Energy MBA, netop blevet akkrediteret på internationalt niveau.

Offshore Wind Energy MBA tager afsæt i industriens konkrete udfordringer og behov, og tilfører indsigt og viden på akademisk niveau. Uddannelsen bygger på innovative undervisningsmetoder, hvor undervisere fra både den akademiske verden og offshore vindindustrien varetager undervisningen. Dette sikrer, at deltagerne kan anvende de nyeste videnskabelige fund på en særlig praksisorienteret måde.

MBA’en sikrer ikke alene en opkvalificering af enkelte medarbejderes kompetencer, men skal ses som et vigtigt skridt i at sikre og udbygge den styrkeposition, vi har på vindenergi i Nordsøregionen.

Fakta om projektet

Problemejere

Problemløser

Fakta

Start: December 2020
Slut: Februar 2023
Budget: 2.560.000,00

Kontaktperson

Gustavo Ferraz de Luna

Gustavo Ferraz de Luna
International Project Manager
Tlf: +45 4214 9175
E-mail