ZECO2 Plant

Udfordring

Nedbringelse af energiforbruget ved fremstilling af cement, herunder op til 30% reduktioner på CO2-emissionen.

Idé til løsning

Projektet arbejder med at nedbringe cementindustriens CO2 udledning og høje energiforbrug. Gennem intelligent brug af vedvarende energikilder foretages brændingen af klinker uden CO2 aftryk. Samtidig udskiftes flyveaske med skifer for at opnå et lavere energiforbrug samtidig med at cementens styrke bibeholdes.

Derfor vil innovationsprojektet lave nye former for alternative energifremstilling til brænding af klinker. Tilførsel af skifer i stedet for flyveaske – en komponent som industrien er ved at opleve mangel på som følge af færre kulkraftværker.

Projektleveringer

WP1: Project controlling

WP2: Data Colllection

WP3: Plant design

WP4: Use of 100% renewable energy

WP5: Feasabillity study

Problemejere

Problemløsere

Projektet er finansieret af Energy Cluster Denmarks støtteprogram Clean Tech Innovation (CTI), som tilbyder et 3-årigt støtteprogram, hvor små og mellemstore virksomheder sammen kan udvikle elektroniske innovative produkter med fokus på energi-optimering. CTI projektet støttes af Regionalfonden.

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: Februar 2020
Slut: Juli 2021
Bevilling: DKK 2.275.000

Kontaktperson

Christian Boysen

Christian Boysen
COO
Tlf: +45 6171 8663
E-mail