Flydende beton reducerer omkostninger og forlænger levetiden for bølgekraftanlæg

Beton til bølgeenergi

Projektpartnere

Udfordring

Beton er et nyt materiale inden for bølgekraft med stort potentiale. Beton er et billigere og mere fleksibelt materiale end fx stål, som hidtil har været anvendt i projekter med bølgeenergi. Beton anvendes allerede i forbindelse med vedvarende energi, fx som fundament til havvindmøller, men erfaringer og viden om anvendelse af beton i flydende konstruktioner til bølgekraft har været begrænsede. Det gælder fx manglede viden om gennemførlighed og omkostninger – en viden som er nødvendig, før man i energisektoren kan gå videre med udviklingen af bølgeenergianlæg i beton.

Løsning

Innovationsprojektet Beton til bølgeenergi har undersøgt muligheder for anvendelse af beton og udviklet en ny guide, som kan bruges ved opbygning af fremtidige bølgekraftanlæg. Guiden er udarbejdet ud fra analyser af to konkrete bølgekraftanlæg med forskellige produktionsdesign, som begge anvender stål. I projektet redegøres for, hvilke muligheder der er for at udvikle bølgekraftteknologien til at kunne konkurrere med andre vedvarende energiformer blandt andet ved anvendelsen af armeret beton fremfor stål-konstruktioner.

Resultat

De udførte beregninger illustrerer, at det er muligt at fremstille de to anlægstyper i beton i stedet for stål og derved nedsætte både anlægs- og driftsomkostninger og gøre anlæggene konkurrencedygtige i forhold til energi fra havvindmøller. Innovationsprojektet kan danne grundlag for fremtidige bølgekraftanlæg, hvor projektpartnere ønsker at bruge flydende beton for at nedsætte omkostninger og forlænge levetiden for bølgekraftanlæg.

 

Fakta

Projekt:

Beton til bølgeenergi

Samlet budget:

DKK 1.639.380

Projektperiode:

Jan 2019 - Dec 2019

Finansieret af:

Kontaktperson

Christian Munk Jensen

Project Manager

Tel: +45 5055 2606

E-mail