Nyudviklet sensor har skabt en vækstvirksomhed og reduceret brugen af kemikalier offshore 

H2SMAN

Projektpartnere

Udfordring

Når der pumpes gas op af undergrunden, indeholder gassen svovlbrinte (H2S), som ætser de rør, gassen transporteres i. Derfor tilsætter operatører i olie- og gasindustrien kemikaliet H2S-scavenger for at fjerne svovlbrinten, inden gassen sendes til raffinaderiet. I dag tilsættes der store mængder H2S-scavenger for at opfylde myndighedernes kvalitetskrav. Da mængden af svovlbrinte i gassen varierer mellem forskellige boringer, og da det er vanskeligt at måle mængden af svovlbrinte, sker der et overforbrug af H2S-scavenger.

Løsning

Deltagerne i innovationsprojektet H2SMAN har bygget, installeret og testet et nyt målings- og doseringssystem på to offshore olie- og gasinstallationer i den danske del af Nordsøen. Systemet består blandt andet af en ny sensor, der laver præcise målinger af niveauet af svovlbrinte i den oppumpede gas. Data fra sensoren bruges herefter til at præcisere doseringen af H2S-scavenger, så niveauet at svovlbrinte holdes nede, før gassen sendes til land. Systemet fjerner dermed behovet for miljø- og omkostningstung overdosering af H2S-scavenger.

Resultat

Projektets nye teknologi har skabt et besparelsespotentiale for kemikalierne på 10-40% ved brug af sensoren. Det betyder samtidig en potentiel besparelse på 10-20% i udgifter til at indkøbe det dyre kemikalie. Sensoren er kommercialiseret, og de danske operatører har allerede installeret sensoren permanent eller er ved at planlægge at gøre det. Sensoren er i projektforløbet blevet godkendt efter det såkaldte ATEX-direktiv, som er et krav for, at man må installere udstyret offshore.

 

Fakta

Projekt:

H2SMAN

Samlet budget:

DKK 14.860.128

Projektperiode:

Apr 2018 - Mar 2021

Finansieret af:

Kontaktperson

Christian Boysen

COO

Tel: +45 6171 8663

E-mail