Salt gør den grønne energi langtidsholdbar

27. april 2020

Konservering: DTU og Seaborg Technologies er blandt partnerne i et nyt innovationsprojekt om energilagring i flydende fluorsalt. Målet er at gemme grøn strøm over tid på konkurrencedygtig vis – om nødvendigt i flere uger.

Professor John Hald fra DTU Mekanik har arbejdet med kraftværker i mere end 30 år. Fra udviklingen af verdens bedste kulkraftværker til anvendelse af CO2-neutral biomasse som halm og træ.

Dampturbinen har været rygraden i energiproduktionen i alle årene, hvilket også gælder nu, hvor energien i stigende grad kommer fra kilder, der ikke er konstante. Sammen med en række virksomheder og forsyningsselskabet DIN Forsyning vil DTU-professoren sende dampturbinen ind i fremtiden med ny teknologi fra innovationsprojektet Molten Salt Storage.

”Vi skal kunne gemme overskudsstrømmen fra fx havvindmøller – og det kan vi i det saltlager, vi arbejder på i det aktuelle projekt. Med en høj energitæthed, et lavt smeltepunkt og et højt kogepunkt kan vi varme saltet op til cirka 700 grader med grøn overskudsstrøm uden at det fordamper,” fortæller John Hald.

Planen er herefter at bruge den lagrede energi fra saltanlægget til at drive en dampturbine, der kan lave ny, grøn energi og varme til i el- eller fjernvarmenettet. Ifølge John Hald vil lageret kunne gemme på grøn strøm i flere uger.

Rustfrit saltlager
En udfordring ved de anvendte fluorsalte er, at de er korrosive. En del af innovationsprojektet handler derfor om at finde materialer, der kan holde på den varme salt uden at de ruster – en opgave som Seaborg Technologies tager sig af.

”En af vores kernekompetencer er at håndtere de aggressive salte, så de ikke ødelægger det lager, vi arbejder på. Når vi har udviklet det endelige systemdesign, forventer vi at demonstrere anlægget i en større skala, så det kan kommercialiseres,” fortæller Ask Emil Løvschall-Jensen, medstifter og COO i Seaborg Technologies.

Et potentielt eksporteventyr
Netop markedspotentialet for energilagring i salt er også noget, projektpartnerne fokuserer på i Molten Salt Storage. Konsulenthuset Viegand Maagøe regner blandt andet på saltlagerets konkurrencedygtighed i forhold til andre bud på løsninger til lagring af. Beregningerne tager afsæt i samarbejdet med projektpartneren, DIN Forsyning, der er regionalt Multiforsyningsselskab i Esbjerg og Varde.

”DIN Forsyning skal til at afvikle afhængigheden af et kulfyret kraftværk, og det her kunne godt være en alternativ løsning for dem på længere sigt. Hvis vi gennem samarbejdet kan demonstrere, at saltlageret virker, har det brede anvendelsesmuligheder i energi- og fjernevarmesektorerne – både i Danmark og internationalt. Så det kan blive et nyt eksporteventyr,” siger Carsten Glenting, partner i Viegand Maagøe.

Den nationale klyngeorganisation Energy Innovation Cluster faciliterer projektet. Ifølge Glenda Napier, CEO i Energy Innovation Cluster, er innovationsprojektet et rigtig godt eksempel på, at øget sektorkobling fremover vil definere energisystemet.

”Energilagring er en helt central udfordring på vejen mod de 70 procents reduktion af drivhusgasser i 2030. Saltlagringsprojektet er et godt eksempel på, at fælles innovationskraft gør en positiv forskel – både når det gælder klimaet og potentielle forretningsområder for Danmark som energination i fremtiden,” siger Glenda Napier.

Projektet er støttet med 2,8 mio. kr. fra EU’s Regionalfond og forventes afsluttet i december 2020.

Fakta
Molten Salt Storage er et CRIF-projekt som Energy Innovation Cluster faciliterer. DIN Forsyning er problemejer, og problemløserne er: Seaborg Technologies, DTU – Danmarks Tekniske Universitet, Viegand Maagøe, Blue Consulting og KIRT X THOMSEN.