Sektorkobling er løsningen…

25. april 2022

…på en stor del af klimakrisen. Det er nemlig ved at nedbryde siloer og koble sektorer på tværs, at vi kan nå vores fælles klimamål for 2030 og 2050

Af: Glenda Napier, CEO, Energy Cluster Denmark

Fra siloer til sektorkobling.

Det er titlen på Energy Cluster Denmarks årsmøde 2022, hvor vi den 5. maj sætter fokus på, hvordan at forskellige sektorer nu og fremover i stigende grad vil tale sammen gennem såkaldt sektorkobling. Lad os se lidt på den term.

En kobling har som bekendt den funktion, at den samler dele, der ellers ikke hører sammen. På samme måde gælder det de traditionelle sektorer, der nu og fremover bliver hinandens forudsætninger.

Transport, byggeri, elsektoren, varmesektoren, gassektoren og andre sektorer vil fremover blende på tværs af hinanden; særligt på grund af den stigende mængde vedvarende energi, vi fremover kommer til at forbruge. Den grønne energi er helt nødvendig, hvis vi skal nå de CO2-reduktionsmål, vi har sat os for 2030 og 2050. Og når behovet for sol og vind stiger, øger vi også behovet for at lagre og forædle den grønne strøm, så vi har den, når blæsten er borte og når solen ikke skinner.

Sektorkobling er fx udnyttelse af overskudsvarme fra datacentre, den lokale industri som en resurse i den lokale fjernvarme, bioaffald fra landbrug og husholdninger, der bliver omdannet til biogas, elektrificering af den lette vejtransport, at lade batterierne til den tunge og fly over Atlanten drevet af grønne brændsler.

Lad os se på nogle eksempler på sektorkobling:
Helt enkelt kan man sige, at ved at koble forskellige sektorer i Danmark kan vi fremskynde eller udskyde vores forbrug af energi. Når det gælder transporten, så kan dele af den elektrificeres direkte, for eksempel gennem elbiler i den lette persontransport.

Med hensyn til den tungere transport, så får piben en anden lyd. Det skyldes, at disse transportformer er for tunge til at bruge batterier. Her skal vi omforme og forædle den vedvarende og grønne strøm fra for eksempel vindmøller gennem Power-to-X-teknologier til grønne brændstoffer, som kan anvendes som drivmidler i for eksempel lastbiler, skibe og fly.
Desuden er der digitaliseringen.

Droner, digitale tvillinger, sensorer, kunstig intelligens og meget andet spiller allerede i dag en stor rolle for forskellige sektorer.

I fremtiden vil energi-og forsyningssektoren blive forbundet, hvilket også gælder for energisystemet og kunderne – især gennem smart digitalisering. Digitale løsninger kan reducere energiforbruget på tværs af sektorer og vil, for eksempel gennem udveksling af data, gøre det lettere at skabe en grøn omstilling.

Hvis du vil vide mere om sektorkobling og den teknologiske udvikling indenfor sektorkobling, så tilmeld dig Energy Cluster Denmarks årsmøde 2022 i Randers. Den 5. maj 2022 stiller vi skarpt på en række aspekter af sektorkoblingen – se mere på www.energycluster.dk