Shell Raffinaderiet tester potentialet i droneinspektion

17. december 2020

Der kan være stort potentiale i at bruge droner til inspektion og tilsyn af rør og tanke, f.eks. på Shell Raffinaderiet i Fredericia. Energy Cluster Denmark samlede droneeksperter i innovationsprojekt til test af flyvende inspektion.

Hvad kan vi se? Hvornår kan man gøre brug af det? Hvor hurtigt kan vi få data?

Spørgsmålene er mange, når det handler om at bruge droner på et stort anlæg som Shell Raffinaderiet i Fredericia. Og svarene kan være særdeles spændende. Derfor har Energy Cluster Denmark, Wind Power LAB, Upteko og Danmarks Nationale Metrologiinstitut; DFM, i innovationsprojektet Offshore Operating Drones samarbejdet med raffinaderiet for at få afdækket potentielt i at bruge droner til inspektion – uden at gå på kompromis med sikkerheden.

”Vi har rigtig mange rør og rigtig mange tanke, som vi hele tiden fører tilsyn med. Det er bestemt muligt, at droner kan hjælpe os i det arbejde og måske endda give os endnu bedre muligheder,” siger pressechef Torben Øllegaard Sørensen fra A/S Dansk Shell.

Bedre prioritering

Udover tilsyn skal man inspicere udstyr, og også her kan droner måske være en hjælp. Ifølge Torben Sørensen kan droner være et alternativ, hvor der f. eks i dag skal bruges lift eller stillads, hvilket er ressourcekrævende.

Det potentiale ser Anders Røpke, CEO & Founder i Wind power LAB:

”Det handler om at tjekke anlægget, hvor det giver mening. De data, vi opsamler under inspektionen, omsætter vi til konkrete tjek- og fokuspunkter på anlægget. Dermed kan Shell anvende konceptet til at få overblik og dermed til at prioritere, hvor på anlægget, der skal inspiceres nærmere”, siger han.

Derved kan dronen bruges til at optimere procedure i forhold til vedligehold, sikkerhed og effektivitet, og for dronevirksomheden UPTEKO er den værdi helt central.

”Med testflyvningen på raffinaderiet viser vi, hvordan droner kan anvendes til at gøre tilsynet med det store Shell anlæg nemmere, smartere og hurtigere uden at gå på kompromis med sikkerheden”, siger Benjamin Mejnertz, partner i UPTEKO:

”Vi leverer skræddersyede, automatiske løsninger til inspektion, sikkerhedsovervågning og dataindsamling. Det sparer tid og penge for virksomhederne, så de i stedet kan fokusere på kerneforretningen”, siger han.

Skaber konkret værdi

Netop det værdiskabende er vigtigt. Potentialet ved droner skal kunne tåle det skarpe lys på en bæredygtig forretningsmodel. Og det kan det, vurderer Erik Nicolai Christensen fra de teknologiske målespecialister i DFM:

”Det er jo enhver forskers drøm at se de teknologier og måleteknikker, man udvikler og afprøver i laboratoriet, komme til at flyve og skabe konkret værdi for virksomheder og bidrage til at skabe værdi i samfundet”, siger han, mens kollega Lars Johann Wacker understreger værdien af at samarbejde om en ny og god løsning:

”Det er fantastisk, at så mange virksomheder med så forskellige baggrunde har arbejdet sammen om at løse den her udfordring. Det viser styrken i det interdisciplinære samarbejde og det store potentiale i at forbinde droner med avanceret måleteknologi”, siger han.

Flyvende overvågning

På sigt kan droner måske helt automatiseres og i princippet udføre arbejdet med inspektion og overvågning på samme måde, som man kender det fra robotplæneklippere; altså automatisk flyve en runde og sende data til overvågningsbrug.

Mulighederne er mange, pointerer Glenda Napier, CEO i Energy Cluster Denmark:

”Når innovative virksomheder finder sammen om at løse en konkret udfordring gennem nye teknologiske løsninger eller nye måder at anvende innovation på, så bringer det værdi. I det konkrete tilfælde kan man både reducere omkostninger, undgå et risikoelement og opkvalificerer kvaliteten og hyppigheden af inspektionerne. Det vil mange i energisektoren kunne se en værdi i”, siger hun.