Sønderborg bliver styrket af Energy Cluster Denmark

26. juni 2020

Den nye nationale energiklynge Energy Cluster Denmark vil styrke den danske energiinnovation – ikke mindst i Sønderborg.

Danmark har en absolut styrkeposition på energiområdet, hvor vi har nogle af verdens mest innovative og teknologisk nyskabende virksomheder indenfor energiproduktion, energieffektivitet, energiinfrastruktur og energilagring. Ikke mindst i Syddanmark har de kompetencer skabt værdi og arbejdspladser gennem mange år, og det er for at fortsætte og udbygge den styrkeposition, at Energy Cluster Denmark er etableret:

Særligt i Syddanmark har man af flere omgange vist, hvad et stærkt samarbejde og en koncentreret indsats i en klynge kan føre med sig. Derfor vil etableringen af en endnu større og stærkere energiklynge også gavne udviklingen af endnu flere innovative energivirksomheder i Sønderjylland”, Peder Østermark Andreasen, bestyrelsesformand i Energy Cluster Denmark

Sønderborg i et nyt setup
I Sønderborg er der stolte traditioner for at arbejde med klynger, hvor man allerede i 2006 etablerede køle-klyngen; en forløber til den stærke, grønne energi- og miljøklynge CLEAN. Det er i høj grad succesfuldt klyngearbejde inden for teknologiske løsninger og ny innovation på energiområdet, som er afsættet for, at CLEAN Energi, House of Energy og Energy Innovation Cluster per første august blev forenet i én, stor national energiklynge, Energy Cluster Denmark.

Det gode samarbejde med de syddanske energivirksomheder, som klyngeorganisationen har været forvænt med, skal udbygges og forstærkes i det nye setup”, siger Glenda Napier, CEO i Energy Cluster Denmark.

Skal være verdens bedste
Den nye Energiklynge er landsdækkende, men tyngden vil i høj grad være i Region Syddanmark, hvor 70 procent af de 40 medarbejdere fortsat får deres arbejdsdag. Derfor vil klyngens medarbejderne stadig være tæt på klyngearbejdet og arbejdet på effektive landsdækkende og lokal forankrede erhvervsindsatser med afsæt i virksomhedernes behov og udfordringer.

Dette afspejles også ved etableringen: Tre af klyngeorganisationens seks kontorer placeres i henholdsvis Fredericia, Sønderborg og Esbjerg.

Mange af klyngens medlemsvirksomheder har hjemme i det syddanske, og da det er virksomhedsefterspurgt innovation i tæt dialog med industrien, vi arbejder med, giver det god mening med en høj koncentration af medarbejdere i Syddanmark. Også for en national klyngeorganisation”, siger Peder Østermark Andreasen, bestyrelsesformand i Energy Cluster Denmark.

Der er lokalt kickoff i den nye klynge den 24. november, hvor eksisterende og nye medlemmer kan høre om mulighederne for innovationssamarbejde, om medlemsfordele og mulighederne for at få del i en projektportefølje på den gode side af 750 mio. kroner.


Den nye CEO i Energy Cluster Denmark, Glenda Napier, pointerer, at en tæt kontakt til de mest innovative og nyskabende regionale virksomheder på energiområdet er helt afgørende for at sikre, at Danmark fortsat er i front på energi.

Vi har en aktuel projektportefølje på mere end 750 mio. kroner, og den skal vi i samarbejde med medlemmerne udvide med endnu flere projekter med endnu mere innovationssamarbejde”, siger hun.