TotalEnergies: Væksten skal være grøn

22. juli 2022

TotalEnergies er på en grøn omstillingsrejse – både i Danmark og resten af verden. Nærheden til de danske kompetencer inden for sektorkobling har stor betydning for mulige fremtidige grønne investeringer her i landet.

Da et flertal af Totals aktionærer samlet i maj 2021 stemte for et navneskifte til TotalEnergies, var det ikke bare et ja til et nyt navn og en ny visuel identitet.

Det var samtidig et ja til en ny retning for den store franske energikoncern.

”Vi er godt i gang med transformationen og ser os selv som et bredt funderet multi-energiselskab fremadrettet,” siger TotalEnergies danske landechef, Martin Rune Pedersen:

”Vi vil være en vigtig aktør i energiomstillingen, og vi investerer massivt i vedvarende energi. Strategien ligger i navnet.”

Ansvar præger portefølje

TotalEnergies har været en del af den vedvarende industri siden 1972, hvor virksomheden byggede sine første solcellepaneler. Konventionel energiproduktion har dog fyldt mest. Siden 1924 har den franske energigigant efterforsket og produceret olie og gas fra undergrunden i det meste af verden, og man har gjort det godt: TotalEnergies’ 105.000 medarbejdere arbejder i dag i et af verdens 5 største energiselskaber.

Det fossile vil fylde i en rum tid endnu, men navneskiftet signalerer, at TotalEnergies i høj grad også skal noget andet.

”Vi udvikler og driver vores forretning i forhold til den verden, vi er en del af og den fremtid, vi kigger ind i. Det betyder blandt andet, at vores produktion og salg af naturgas vil stige på den korte bane, fordi der i transitionen er en stigende efterspørgsel på naturgas. Det er senest understreget i vores nuværende bestræbelser på at gøre Danmark og Europa fri af importeret russisk energi. Vi forventer derfor fortsat at have en effektiv og bæredygtig olie- og gasforretning i de næste årtier,” fastslår Martin Rune Pedersen:

”Den største ændring kan man se i vores bidrag til fremtidens globale energimix. Vi tilsluttede os Paris-aftalen helt fra begyndelsen og påtager os vores del af ansvaret. Det vil afspejle sig i vores portefølje. Vi skal forholde os til, hvad vi leverer til vores kunder i dag, i 2030 og i 2050,” siger han.

 

Væksten skal være grøn

I 2019 udgjorde olie 55 procent af TotalEnergies’ produktion. I 2030 falder oliens andel til 35 procent.

”Vi investerer i år 3,5 milliarder dollars i vedvarende energi. Det er en fjerdedel af TotalEnergies globale kapitalprogram,” siger Martin Rune Pedersen.

Det betyder så også, at de resterende tre fjerdedele af kapitalprogrammet fortsat ligger i det fossile?

”Noget går til biofuels og noget til naturgas, men ja, cirka halvdelen går til at vedligeholde den eksisterende produktion. Vi har to sideløbende dagsordener: Vi vil producere mere vedvarende energi og producere de fossile energiformer bedre og mere ansvarligt. Med moderniseringen af Tyra slår vi eksempelvis to ’gamle fabrikker’ sammen og skaber en ny, der producerer med et 30 procent lavere CO2-aftryk, og i Norge arbejder vi med at elektrificere vores platformene, hvor vi kan,” siger Martin Rune Pedersen:

”Inden for konventionel energi investerer vi i at vedligeholde og forbedre vores aktiviteter, mens vi investerer i vækst inden for grøn energi,” siger han.

Med på bredden

TotalEnergies’ vækstambitioner på den grønne omstilling er til at få øje på. Aktuelt producerer virksomheden 10-11 GW vedvarende energi. Og kursen peger entydigt på fuld fart frem i en grøn retning:

”Vi har ambitioner om at producere 35 GW allerede i 2025 og 100 GW i 2030, og vi vil være klimaneutrale i 2050. Ikke bare i vores egen forretning, men også i scope 3, altså emissioner fra kundernes brug af de produkter, vi leverer,” siger Martin Rune Pedersen.

Det er over stort set hele paletten af grønne alternativer, man tager fat. TotalEnergies er med i flere CCS-projekter; laver flybrændstof af madolie og vækster bredt inden for biofuels; har en høj – og fortsat stigende – andel af biogas i gassen i Danmark og har storskalaproduktion af biogas på vej i Frankrig og Spanien, hvor et 1,5 terrawatt anlæg i 2025 vil omdanne organisk affald fra 15 lande til biogas.

”Vi er meget ambitiøse på tværs af den vedvarende energiproduktion,” konstaterer Martin Rune Pedersen.

Sektorkobling i Danmark – en unik kompetence

For TotalEnergies i Danmark fokuseres en del af den grønne indsats på CO2 lagring (CCS) i Nordsøen, som ifølge Martin Rune Pedersen giver ’super god mening’, ikke mindst i en dansk kontekst.

”Den infrastruktur, vi har bygget op, og den viden, vi har tilegnet os om Nordsøens felter og undergrunden over fem årtier, har stor værdi for Danmark. CCS er på mange måder relevant, og Harald-feltet, som er fundamentet for første del af Bifrost-projektet, er det mest egnede felt, da det inden længe kan være tilgængelig til permanent CO2-lagring. Vi vil kunne bruge de eksisterende faciliteter, rørledninger, og vores mandskab – vi kan jo det, vi skal. Siden 1990’erne har vi injiceret CO2 i undergrunden i Frankrig og Norge, og vores geologer og reservoiringeniører forstår undergrunden. Den viden har vi en ambition om at sætte i spil. Og potentialet er jo stort; Bifrost ventes allerede fra opstart at kunne lagre 3 millioner tons CO2 årligt, hvilket er mere end Danmarks samlede CO2-lagringsambition,” siger Martin Rune Pedersen.
Men ambitionen er også at bygge mere af det vedvarende op i Danmark.

”Vi skal være med i Danmark, fordi det er vigtigt at være en del af den stærke danske kompetence på det her område. Den innovation, der sker i Danmark, og særligt den sektorkobling, der er unik i Danmark, ønsker vi at være en del af. Vi har et godt embedsværk og en stærk politisk ambition i Danmark, og sektoren har ikke flere spillere, end at vi kender hinanden og forstår hinandens præmisser. Det er et godt sted at bygge fra, og det er også en af grundene til, at vi lokalt for Danmark har udpeget en Renewables Explorer, som skal lede efter nye forretningsmuligheder inden for vedvarende energi i Danmark,” siger Martin Rune Pedersen.