Uret tikker, tiden løber og 2050 er lige om hjørnet

13. januar 2022

Af Peder Østermark, Formand, Energy Cluster Denmark

Et forsæt udtrykker en hensigt; noget nyt, man vælger at gøre og sætter viljestyrke bag.
I år har jeg både et nytårsforsæt og et nytårsfortsæt – med t.

For når det gælder klimaet og den grønne omstilling, skal vi på én gang gøre noget nyt og anderledes – det er mit nytårsforsæt – og samtidig har jeg et nytårsfortsæt om at fortsætte med at gøre mere af det samme.

Lad mig uddybe: Mere af det samme gælder først og fremmest på vores vej til 2030. Her har vi sat os det ambitiøse mål, at vi skal reducere vores CO2-udledninger med 70 procent. Det skal vi først og fremmest lykkes med ved udbredelse af kendte energiteknologier, som gennem cost-out, demonstration, storskalaproduktion og kommercialisering skal få os over målstregen. Det er fx vindenergi og Power-to-X.

Det er derfor mit nytårsfortsæt, at vi fortsætter med at igangsætte og afslutte endnu flere virksomhedsdrevne innovationsprojekter, hvor danske forskere fra videninstitutioner samarbejder med virksomheder om innovation. Vi er godt i gang; hos os i Energy Cluster Denmark gælder det fx dronetransport af udstyr til vindmølleparker ude på havet eller udvikling af Power-to-X aktiviteter i en vindmølle, hvor grøn brint produceres tæt på vindmøllen for at reducere omkostningerne. Stærke eksempler på praktisk innovation, der gør en reel forskel for de medvirkende virksomheder og for den grønne omstilling.
Når det gælder målet om 100% klimaneutralitet i 2050, hvor Danmark skal være uafhængig af kul, olie og gas, så ser vi ind i helt nye teknologispor, som vi slet ikke kender endnu. Her skal vi gøre noget andet end i dag for at nå vores mål.

Lige nu arbejder flere virksomheder og videninstitutioner på at fange CO2 fra punktkilder som fx skorstene og lagre CO2 i undergrunden, hvilket kan hjælpe os et langt stykke af vejen mod en klimaneutral fremtid. Men vi skal også kunne arbejde med helt andre og nye teknologier for at nå 2050-målet. Vi skal fx kunne fange CO2 direkte ud af luften (direct air capture), og det samme gælder for de andre drivhusgasser, som vi også skal reducere udledningen af og indfange – og her kender vi ikke de teknologiske landvindinger endnu.

Det er mit nytårsforsæt, at vi massivt understøtter udviklingen af den grønne forskning, der mod 2050 vil blive anvendt til teknologiudvikling og innovation i industrien. Den grønne grundforskning, vi støtter i dag, skal blive til fremtidens kommercielle energieventyr for Danmark, hvis vi prioriterer rigtigt. Men vi skal gøre det allerede i dag for at stå klar lige om lidt i 2050. Godt nytår.