“Vi hjælper jer med adgang til internationale partnerskaber og EU-midler til innovation”

15. december 2022

Det internationale team i Energy Cluster Denmark hjælper virksomheder, forskere og offentlige aktører som fx forsyningsselskaber på vej i spændende internationale innovationspartnerskaber. Bliv klogere på dine muligheder i denne Q&A med Helene Urth, projektdirektør for Energy Cluster Denmarks internationale aktiviteter.

Taler du Horizon Europe?
Hvis ikke du er bekendt med EU’s rammeprogram for innovation endnu – eller andre internationale støtteprogrammer – så er der hjælp at hente hos Energy Cluster Denmarks internationale afdeling, der består af fem projektledere og Helene Urth, Project Director Internationalisering. Her fortæller hun om, hvad Energy Cluster Denmark kan gøre for startups, små og mellemstore virksomheder, store virksomheder, forskere, forsyningsselskaber, kommuner og andre, der vil arbejde med europæisk eller international energi-innovation i partnerskaber med andre danske og udenlandske aktører.

Hvad kan Energy Cluster Denmark hjælpe dig med?
Vores kerneydelse er at facilitere samarbejde og partnerskaber – særligt gennem konkrete innovationsprojekter med fokus på grøn teknologiudvikling. Energy Cluster Denmark hjælper med at etablere kontakt til de rigtige, internationale partnere, og så prøver vi at finde midler til at gennemføre innovationsprojekter. Det gør vi fx gennem vores netværk til udenlandske energiklynger, universiteter, innovationscentre og andre udenlandske aktører, som vi samarbejder med for at fremme udvikling af nye energiteknologier.

Vi har i dag fokus på aktiviteter i 16 lande, det vil sige Nordsølandene og Benelux-landene, et par lande i Asien og USA og Brasilien, og vi kender de internationale funding-programmer, der yder støtte til internationale innovationsprojekter. Det gælder fx EU’s støtteprogrammer. Med andre ord; hvis man ønsker international funding til et relevant innovationsprojekt, så hjælper vi med at bygge et konsortium op og finde gode samarbejdspartnere i udlandet. Vi samarbejder med jer om at lave en god ansøgning og sikrer, at I kan fokusere på teknologiudviklingen – og så står vi vi for arbejdet omkring jer; fx administration og facilitering”, siger Helene Urth.

Er det ikke meget besværligt med internationale projekter? Det er klart, at når der er mange interessenter involveret i et projekt, så bliver det hele mere komplekst. Jeg vil dog våge den påstand, at det tilsvarende er mere givende. Der er mange penge at hente i EU-funding, og med et internationalt innovationsprojekt er man med til at løse nogle af Europas store problemstillinger – og det giver adgang til internationale netværk, kunder og samarbejdspartnere. Vi er vant til at arbejde med store konsortier, og vi er der netop for at hjælpe og fjerne de administrative byrder, så virksomheder og andre aktører kan bruge deres tid på at udvikle nye teknologier til gavn for os alle sammen på tværs af landegrænser.

Det gælder fx i det nye projekt 2LIPP, der er støttet af EU’s rammeprogram Horizon Europe.
Se nyheden om 2LIPP-projektet her.

Danmark har en unik position i det globale marked for energiløsninger og grøn omstilling, men vi er ikke de eneste, der har øje for det. Vi er et lille land, der kan gøre en stor forskel, hvis vi orienterer os internationalt. Hvis man fx engagerer sig i et internationalt projekt som virksomhed, får man adgang til kompetencer, vi måske ikke har i Danmark. Det kan også være indgangen til nye forretningsområder eller kontakt til samarbejdspartnere i markeder, man ikke er en del af. Innovation kan åbne en række døre internationalt – det er vores erfaring.

Hvad skal man gøre for at komme i gang?
Budskabet er først og fremmest: Tag fat i os. Vi er altid opsøgende, men vil også meget gerne kontaktes af jer, vi ikke har haft dialogen med endnu. Dialogen er udgangspunktet for at få kortlagt de mange forskellige muligheder, der er for at hjælpe med opbygning af internationale værdikæder, matchmaking og innovationsprojekter. Vi planlægger desuden en rundtur i Danmark, hvor vi gennem en række lokale events i foråret 2023 vil komme rundt i landet og fortælle om de internationale muligheder, virksomheder og andre aktører har, når det gælder støtteprogrammer, partnerskaber og meget andet. Vi glæder os til at møde jer, vi ikke kender endnu.

Kontakt Helene Urth, Projektdirektør for Internationalisering, for mere information på heu@energycluster.dk eller +45 5389 3581

Læs mere om dine muligheder for internationale samarbejder på www.energycluster.dk