”Vi skal skabe et energisystem i verdensklasse”

11. juni 2020

Peder Østermark Andreasen, ny bestyrelsesformand for Danmarks nye, stærke klyngeorganisation for energi, Energy Cluster Denmark, ser både et stort behov for og et stort potentiale i at udvikle ét sammenhængende energisystem. 

Den tidligere direktør i Energinet og formand for Energy Innovation Cluster, Danmarks klyngeorganisation og innovationsnetværk for energiproduktion, er netop udpeget til ny formand for Energy Cluster Denmark.

Energy Cluster Denmark er Danmarks nye klyngeorganisation for energi, som favner hele sektoren og forener innovationsindsatsen på tværs. Netop bredden af Energy Cluster Denmarks arbejde er helt afgørende for, at Danmarks stærke og unikke kompetencer på energiområdet kan fastholdes, siger Peder Østermark Andreasen:

Der skal sættes endnu stærkere fokus på den CO2-neutrale energiproduktion, effektiv udnyttelse af energi og kobling af sektorer. Vi skal lære at se på hinanden og alle aspekter i værdikæden som forbundne. Vi skal se vind, gas, fjernvarme, el og transport som hinandens fælles, understøttende forudsætninger. Vi skal fortsat udvikle et energisystem, som allerede i dag er i verdensklasse”, siger Peder Østermark Andreasen.

Innovation på tværs
Det er en del af dåbsgaven til den ny organisation, at den skal håndtere et samlet energisystem; fra vindmøller på havet til brug af energi hos forbrugerne i et integreret, koblet og energieffektivt energisystem.

Det er store forandringer, der venter os”, understreger Peder Østermark Andreasen:

Vi skal bidrage til at gentænke energisystemet, og vi skal være med til at bygge værdikæderne på ny. I går talte vi om enkeltstående industrier; i dag taler vi om, at industrierne er smeltet sammen i sektorer. I morgen skal vi tale om sektorkobling, så sektorer forenes i ét system”, siger han.

Det kræver samling på innovationsindsatsen.

Vi ser ind i en udvidelse af den faglige spændvidde, men også i en samling og koncentration af indsatsen. Vi skal bruge det danske energisystem til at vise de innovative løsninger, vores SMV’er udvikler – og ofte i tæt samarbejde med videninstitutioner til gavn for eksporten. Vores opgave skal være at gøre det nemmere for virksomheder at mødes med de rette samarbejdspartnere om innovationsprojekter på tværs af energiformer og sektorer. Uanset hvor i systemet, man byder ind”, siger Peder Østermark Andreasen.

Virksomhedernes behov
Det er medlemmerne i tre stærke, danske energiklynger – Energy Innovation Cluster, House of Energy og CLEAN Energi – som nu forenes i Energy Cluster Denmark. Bag står både virksomheder og brancheorganisationer; bestyrelsen bag udnævnelsen tæller f.eks. store internationale virksomheder som Vestas, Siemens, Danfoss, Ørsted, EWII og Total samt universiteter, videninstitutioner og offentlig efterspørgsel.

Peder Østermark Andreasen glæder sig over, at den nye organisation er skabt på opfordring og med opbakning af en samlet industri:

Vi har brancheorganisationernes og industriernes fulde engagement, og vi har med flere end 200 støtteerklæringer fået et stærkt mandat. Det er helt afgørende: Det skal være virksomhedernes behov, som sætter dagsordenen for det arbejde, vi skal udføre”, siger Peder Østermark Andreasen:

Lykkes vi med det, så kan vi både yde et afgørende bidrag til at forløse potentialet i at skabe ét sammenhængende energisystem – og dermed bidrage til at indfri de store ambitioner på energiområdet, som et samlet Folketing bakker op om.”