Videnbroprojekter

Energy Cluster Denmarks videnbroprojekter bygger bro mellem den forskningsbaseret viden på videninstitutionerne og innovation i virksomhederne i hele energisektoren.

Vi bygger bro mellem viden og vækst
Vores videnbroprojekter baserer sig på den nyeste viden inden for energiteknologi og omsætter viden til vækst i nye ideer og konkrete løsninger i energivirksomheder. Vi faciliterer at den forskningsbaserede viden forankres og omsættes bredt i virksomhederne til gavn for alle vores medlemmer og hele energiindustrien.

Videnbro projekter er ofte feasibility studier, konkrete forundersøgelser eller forprojekter til fremtidige innovationsprojekter.