Videnbro aktiviteter

Energy Cluster Denmarks’ videnbro aktiviteter er konkrete videnbro projekter, der har fokus på, at videninstitutioner gennemfører forskningsaktiviteter, som er målrettet virksomheder, for at fremme videnbaseret vækst og produktivitet inden for hele energisektoren.

Vi bygger bro mellem viden og vækst
Vores videnbro projekter er forankret inden for energiteknologi, hvor vi bygger bro mellem videninstitutioner og virksomheder med den mission at omsætte specialiseret viden til nye ideer og konkrete løsninger i fremtidens energisystem. Således fremmer vi samarbejder om forskning, udvikling og innovation til gavn for alle vores medlemmer og hele energiindustrien.

Disse videnbro projekter er ofte feasibility studier, konkrete forundersøgelser eller forprojekter til fremtidige innovationsprojekter.