Videninstitutioner

Energy Cluster Denmark hjælper med brobygning mellem videninsitutioner og virksomheder i energiklyngen. Hos os har videninstitutioner, herunder universiteter og GTS’er, mulighed for at indgå i samarbejder igennem f.eks. videnbro-projekter, som ofte fører til et innovationsprojekter. Kort sagt, så bygger vi bro mellem viden og vækst.

Vi kan hjælpe med alt fra adgang til innovative partnerskaber, fundraising, projektledelse, internationalisering til netværk og matchmaking med relevante virksomheder, herunder både små og store, samt videninstitutioner og offentlige aktører. Grundstenen i vores arbejde er at matche de rigtige aktører, så der kan skabes innovation til gavn for den grønne omstilling.

Dine muligheder i energiklyngen

 • Videnbro
   

  Som videninstitution kan I komme helt tæt på virksomhederne og industrien gennem feasibility studier, teknologiudvikling, konkrete forundersøgelser eller forprojekter til fremtidige innovationsprojekter. Her omsættes specialiseret viden til nye idéer gennem et samspil mellem videninstitutioner og virksomheder.

 • Innovations-
  projekter

  Energy Cluster Denmark understøtter samarbejde og videnoverførsel fra videninstitutioner til virksomheder, så ny viden fra videninstitutioner i højere grad omsættes af virksomhederne til udvikling af nye løsninger produkter og services, og der sker i konkrete innovationsprojekter, hvor I har en afgørende rolle.

 • Fundingkalender
   

  Vi hjælper videninstitutioner med at hjemtage midler til bl.a. videnbroprojekter til at yde teknologisk bistand til danske energiteknologivirksomheder, som hjælpes videre med deres innovationsidéer. Dét sker kun, hvis der er innovationsmidler. Derfor har vi samlet alle fundingmulighederne her.