Vindparkejere og mølleproducenter går sammen om droneleverancer af reservedele

8. september 2021

Fire af vindindustriens giganter vil forsyne havmølleparker med reservedele ved hjælp af innovative droner. Vestas, Siemens Gamesa, Ørsted og Vattenfall ser stort potentiale i hurtig og fleksibel droneleverance med innovationsprojektet ADD2wind i regi af Energy Cluster Denmark.

Fire af vindindustriens største aktører samarbejder om at udvikle droner som en central del af fremtidens forsyningskæde til havvind.

Producenterne Vestas og Siemens Gamesa er sammen med parkejerne Ørsted og Vattenfall engageret i innovationsprojektet ADD2Wind, hvor partnerkredsen sammen med bl.a. Aalborg Universitet, Energy Cluster Denmark og flere innovative underleverandører vil udvikle en drone, som kan fragte reservedele og pakker på op til 40 kg fra et lager i land til en havmøllepark op til 80 kilometer fra kysten.

Innovationsprojektet er en videreudvikling af OPAL-innovationsprojektet, som gennem udvikling, test og demonstration har vist potentialet så tydeligt, at det har været muligt at rejse yderligere udviklingskapital til næste fase af innovationsprojektet.

Flemming Frost, Engineering Specialist i Vestas, ser droneløsningen som ’fagre nye verden’ og noget, der potentielt kan få stor betydning:

”Vi kan opnå større fleksibilitet i forbindelse med service, hvilket vil begrænse tidsforbrug og dermed reducere omkostninger”, siger han.

Ørsted: Droneteknologi er en game changer

Innovationsprojektet ADD2wind i regi af Energy Cluster Denmark er støttet af det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) med godt ni mio. kroner af de 14.5 mio kroner, som udgør den samlede projektsum, og Thomas Vesth, Senior Aviation Specialist i Ørsted, ser et potentielt resultat som en central del af fremtidens logistikset-up.

”Droneteknologi er en game changer”, siger han:

”Vi har med succes brugt droner til at undgå, at teknikere skal rapelle på vingen ved inspektion, hvilket er resursekrævende og risikobetonet, ligesom vi bruger droner til at inspicere for fugleliv forud for anlæg af parker. Fragten er endnu et område, hvor man med fordel kan benytte droner”, siger Thomas Vesth.

I dag er logistikken forbundet med transport af pakker og reservedele til servicering af vindmøller en omstændelig affære.

For Håkan Borgström, O&M Roadmap Deputy Director i Vattenfall, er dronerne endnu et skridt i retning af den konstante forbedring af sikkerhed og effektivitet i driften af parkerne:

”Kan vi levere reservedele og værktøjer fra land direkte til nacellen offshore, så reducerer vi behovet for brug af kraner og forkorter generelt overførselstiden til vindmøllerne for vores teknikere”, siger Håkan Borgstrøm.

Neutral platform af stor værdi

Det var oprindeligt Chief Engineer R&D Lars Holm Nielsen fra Siemens Gamesa Renewable Energy, som præsenterede dronetransport som en udfordring, man gerne ville have løst – og gerne på tværs af branchen:

”Vi udførte i 2018 et projekt, hvor vi så på driftsomkostninger (OPEX) og investeringsomkostninger (CAPEX) samt kompetencer for droneoperationen. Vores konklusion var, at industrien ville få størst glæde af droneteknologi, hvis det var en løsning til en samlet industri; fra producenter til kunder. Det vil give den volumen, der kan finansiere både CAPEX og OPEX for dem, der skal operere disse løsninger i fremtiden. Vi ønsker tilgængeligheden på tværs, fordi det er det, der er med til at gøre det rentabelt”, siger han.

Derfor har partnerkredsen valgt Energy Cluster Denmark som den neutrale platform, som driver projektet frem.

”Vi vil både skubbe industrien og udviklingen i den rigtige retning sammen, men vi er også konkurrenter i et aggressivt marked”, siger Thomas Vesth:

”Hvis et projekt som dette lå forankret ved store aktører som Ørsted, Siemen Gamesa, Vestas eller Vattenfall, så ville det give andre udfordringer med at feede ind i projektet. Det undgår vi, når det er en uvildig organisation, der samler trådene”, siger han.

Samarbejdet om ADD2wind er et skoleeksempel på Energy Cluster Denmarks vigtigste opgave, understreger CEO Glenda Napier:

”De store virksomheder har retningslinjer og kommercielle parametre, som man skal navigere i. Ved at lægge innovationen hos os i Energy Cluster Denmark, er det muligt for alle partnerne at tilgå det med de specialister, der giver mening. Det skaber en god proces”, siger hun:

”Når fire af vindindustriens største globale aktører kan se meningen i at udvikle innovation sammen i regi af os, så har vi grund til at være godt tilfreds”, siger Glenda Napier.