Vindsektorens nye masteruddannelse får et akademisk stempel 

7. april 2021

Med en international akkreditering er Offshore Wind Energy MBA anerkendt som vindsektorens fælles masteruddannelse. ”Kombinationen af højt akademisk niveau og praktisk hverdag er ideel”, lyder vurderingen fra sektoren.

Vindsektorens helt egen akademiske lederuddannelse, Offshore Wind Energy MBA, er netop blevet akkrediteret på internationalt niveau.

Uddannelsen, som blev etableret og udviklet af Erhvervsakademi SydVest, Energy Cluster Denmark og Hochschule Bremerhaven, er skabt for at sikre en kompetencegivende akademisk lederuddannelse målrettet vind-industriens ledere.

Nu har akkrediteringsbureauet AQAS anerkendt Offshore Wind Energy MBA med en international akkreditering, og det vil øge tilgangen til studiet, vurderer Glenda Napier, CEO i Energy Cluster Denmark, som har faciliteret Inn2POWER:

”Vindindustrien er i konstant udvikling og forandring, og det samme er kompetencekravene til dem, der driver vindenergien fremad. MBA’en efterkommer et behov for opkvalificering af allerede superkvalificerede medarbejdere, og jeg er sikker på, at endnu flere vindvirksomhedere nu vil bruge MBA’en til at sikre kompetenceløft af medarbejderne”, siger hun.

Bringer værdi

Offshore Wind Energy MBA-uddannelsen har fra første dag haft gavn af et tæt samarbejde med internationale, anerkendte virksomheder fra offshore vind-industrien som fx Ørsted, Vattenfall, RWE, Siemens Gamesa, Energi Danmark, Tennet og Rambøll med flere.

Disse virksomheder deltager i uddannelsens Advisory Board med udvikling af moduler; leverer studerende til forløbet og relevant undervisningsmateriale i form af cases. Det bidrager til at holde uddannelsen knivskarp, siger Jacob Øbo Sørensen, Vice President, Semco Maritime og medlem af Offshore Wind Energy MBA Advisory Board:

”Offshore Wind Energy MBA tager afsæt i industriens konkrete udfordringer og behov og tilfører indsigt og viden på akademisk niveau. Kombinationen af højt akademisk niveau og praktisk hverdag er ideel”, siger han.

Semco Maritime forventer både at have deltagere tilknyttet forløbet og at byde ind med cases, man kan arbejde på:

”Akkrediteringen bekræfter, at vi har at gøre med et stærkt akademisk niveau, og engagementet fra industrien sikrer, at teorien også forankres i det praksisnære. Det bringer for alvor værdi”, siger han.

Udbygger styrkeposition

Global Talent & Leadership Partner Lotte Blanner, Siemens Gamesa, kan også se potentialet ved Offshore Wind Energy MBA:

“Uddannelsen kombinerer et godt akademisk niveau med den praktiske virkelighed, vi arbejder med”, siger hun.

Offshore Wind Energy MBA bygger på innovative undervisningsmetoder, hvor et team bestående af undervisere fra den akademiske verden og offshore vindindustrien varetager undervisningen. Dette sikrer, at deltagerne kan anvende de nyeste videnskabelige fund på en særlig praksisorienteret måde, og det er en klar kvalitet ved uddannelsen, siger Wolfgang Lukas, professor i erhvervsøkonomi ved Bremerhaven University of Applied Sciences:

”Med uddannelsen får alle, der arbejder i offshore vindindustrien og gerne vil udvikle ledelsesevner på akademisk niveau, mulighed for at gøre det på et niveau, hvor deltagerne kan anvende teori fra øverste hylde i workshops og konkrete casestudier. Den kombination er unik”, siger han.

Det er ikke bare de enkelte medarbejdere, der får et løft af en uddannelse på akademisk niveau. Det gælder hele industrien, vurderer Glenda Napier:

”Kompetenceløft på det her niveau er et vigtigt skridt i at sikre og udbygge den styrkeposition, vi har på vindenergi i Nordsøregionen”, siger hun.

”Forløbet er lærerigt og indsigtsfuldt” 

Offshore Wind Energy MBA styrker fagligheden og indsigten, siger deltager.

”Offshore Wind Energy MBA er en virkelig vellykket kombination af akademisk viden og praktisk indsigt. Netop blandingen af de to ting gør forløbet rigtig godt. Man får en styrket faglighed og opdateret teoretisk viden, og får det samtidig konkretiseret i virkelige cases og projekter – det er lærerigt og indsigtsfuldt. Den gensidige sparring er også af stor værdi. Når man sidder i en ingeniørvirksomhed og løser en type opgaver, så ved man ikke nødvendigvis så meget om de andre led i værdikæden. Sparringen perspektiverer og giver en bredere forståelse”.

Offshore Wind Energy MBA-kursist Søren Kellenberger, Sales Director, R&D Technology Solutions

Offshore Wind Energy MBA Advisory Board:

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde med Vattenfall, Ørsted, Simens Gamesa, Hempel, Energi Danmark, Semco Maritime, Tennet, RWE, ROBUR Wind, WindMW og RoSch.

Samarbejdet er støttet af Interreg (Inn2POWER) og nu Erasmus+ (WISE Offshore)

Læs mere om Offshore Wind Energy MBA her: www.owemba.com