“Vores løsninger vil kunne inspirere udlandet og være en eksportvare på linje med vindenergi”

18. juli 2022

 

Kamilla Thingvad, direktør, Energiproduktion, -udvikling og handel, Green Power Denmark.

? Hvor vigtigt er sektorkobling for at nå vores klimamål?

! Sektorkobling er en central brik for at kunne indpasse de store mængder af vind og sol, som der er brug for denne grønne omstilling. Uden sektorkobling bliver det svært at nå vores klimamål.
Historisk har vi haft en silotilgang i vores udbygning og tilgang til de forskellige forsynings- og forbrugssektorer. Men grøn strøm bliver hovedstenen i fremtidens energisystem, og her er koblingen af sektorerne helt afgørende, hvis vi skal optimere energistrømmene. Vi skal fx have elektrificeret store dele af forbrugssektorerne til erstatning af vores fossile energiforbrug – både i boligopvarmning, industri og transportsektor. Vi skal udnytte den fleksibilitet til energisystemet, som elektrificeringen muliggør, fx den fleksibilitet, en elektrificeret fjernvarmesektor skaber. Samtidig skal vi udnytte overskudsenergi – fx overskudsvarme på tværs af sektorer. Alle elementer, der først og fremmest kan gøre grøn omstilling billig, men også i nogle tilfælde er helt afgørende for, at vi kan lykkes og nå klimamålene.

? Hvor er der størst behov for at tilføre innovation indenfor sektorkoblingen, og hvilket projekt forventer du dig mest af?

! Lagring af energi bliver en helt central teknologi i det fremtidige energisystem, så innovation indenfor lagringsteknologier bliver afgørende for integration af de store mængder vedvarende energi, der er brug for. Lagring skal i denne sammenhæng forstås bredt. Det kan handle om at lagre energi i både kortere og længere perioder – fra få timer, over dage og uger til mange måneder. Løsningerne er både traditionel lagring i form af batterier og varmelagre, og det kan være teknologier som fx Power-to-X, hvor man konverterer grøn strøm til grønne brændsler, der kan opbevares og gemmes. Eller det kan være stenlagre, hvor strømmen omdannes til varme, som igen kan omdannes til el eller anvendes direkte. Selvom flere af teknologierne er kendte, er der fortsat behov for udvikling og innovation. Dels for at få dem op i skala og ned i pris, men også for at se på nye anvendelser og kombinationer.

? Vedvarende energi er en veletableret industri. Hvor langt er vi fra at sektorkobling kan standardiseres og eksporteres?

! Vi ved, hvordan vi på papiret laver sektorkobling, og teknologien er også tilgængelig. Det svære er at få det til at ske i praksis og få lovgivningen og myndigheder til at muliggøre, at teknologier og sektorer arbejder sammen på nye måder. I Danmark er vi langt fremme og jeg forventer, at vores løsninger og tilgang også vil kunne inspirere udlandet og være en eksportvare på linje med vindenergi i dag.

? Hvorfor bliver det jeres medlemmer, der knækker koden til sektorkoblingen?

! Medlemmerne af Green Power Denmark repræsenterer flere led i værdikæden og spiller derfor en central rolle i sektorkoblingen. Sammen med myndighederne er vi med til at realisere nye innovative løsninger. Dermed er det vores medlemsvirksomheders forretningsmæssige og teknologiske viden, som bringes i spil, og som får sektorkoblingen til at lykkes.

? Ser jeres medlemmer sammenhængende energisystemer baseret på vedvarende energi som et vækstpotentiale, og hvad tænker du?

! Etablering af store mængder vedvarende energi, direkte og indirekte elektrificering samt sektorkobling af samfundet er nøglen til et CO2-neutralt Danmark og Europa. Det vil kræve store investeringer at nå i mål med elektrificeringen, og der ligger derfor et kæmpe markedsmæssigt potentiale både nationalt og internationalt. Danmark er kommet rigtig langt, og vi har de bedste forudsætninger for at vise resten af verden, at vi kan etablere et fuldt elektrificeret samfund.  Det kan der da kun være vækstpotentiale i.