Electricity shortages in Sweden – Challenges and solutions
I Sverige oplever man udfordringer ift. afbrydelser i elnettet, hvilket påvirker samfundsøkonomien. Dette webinar skal klarlægge udfordringerne og tage de første spæde skridt ift. en løsning af problematikken.