Datadeling i fjernvarme
Datafrisættelse i energisystemet skaber grundlag for energieffektivisering og udvikling af nye databaserede forretningsmodeller. Sammen kan industrien og forskere i fællesskab bidrage med værktøjer og kompetencer til at realisere store besparelser.

Intelligent styring af fjernvarme vha. data-drevne optimeringsmodeller anslås at kunne realisere besparelser fra 240-800 millioner kroner om året i Danmark1. De store besparelser opstår blandt andet ved at styre og sænke fremløbstemperaturen, men de opsamlede data kan samtidig også være input til datadrevne metoder der kan synliggøre og forebygge problemer i stikledninger og det generelle net.

Støttet af: