Member

Adding Engineering ApS
Adding Engineering ApS

www.addingengineering.dk/
+45 70 234 555

Adding Engineering er et ingeniørfirma med afdelinger i Ballerup, Vejle og Aalborg. Vi gennemfører vores kunders projekter indenfor el- og maskinkonstruktion samt teknisk projektledelse. Det foregår ofte ude hos kunderne, hvor vi arbejder som en del af kundens organisation, når det giver mening.

En stor del af Adding Engineerings forretningsaktivitet relaterer sig til den grønne omstilling. Herunder power to X anlæg, genanvendelse af plastic, Co2 reduceret cement, vind-, sol- samt biogasanlæg. Vi assisterer både indenfor detail engineering ligesom vi varetager projektledelsesopgaver.

Assistancen vi yder indenfor el-konstruktion omfatter alt fra design af P&I-diagrammer, programmering af PLC-er incl. idriftsætning på site, over tavlekonstruktion til højspændingsanlæg.

Maskin-konstruktion omfatter fx design af generelle og detaljerede arrangementer med rør og stål/komponenter, procesanlæg i 3D/2D, stress- og flexberegninger, styrkeberegninger, etc. Desuden design af produktionsmaskiner og -anlæg fra mindre maskiner til store bulk produktionsanlæg (>10.000 ton/dag)

Projektledelse omfatter styring af vores kunders projekter inden for fx produktion af vindmøllefundamenter, kraftstationer, produktionsanlæg, fiskeforarbejdningsanlæg etc.

Vi er 40 medarbejdere og arbejder i ca. 15 lande om året sammen med vores kunder.

Kunderne er fx: REintegrate / European Energy (metanol synteseanlæg), Alfa Laval, Aalborg Portland, Nature Energy, Makeen Power, Aalborg Energie Technik, Bladt Industries, Siemens, BWSC, Desmi, Carsoe, Vølund, Jorgensen Engineering, Noretyl, Arla, Dansk Supermarked, GOM-Space, mfl.
Vi har via vores kunder arbejdet meget for Tüpras Refineries – Tyrkiet, Jordan Petroleum, Arab Potash, Zaporozhye Nuclear Power Plant – Ukraine, Skoda, etc.