Fundingkalender

 • Green Labs DK: Søg støtte til etablering af faciliteter til test og demonstration af klimateknologier
  Green Labs DK: Søg støtte til etablering af faciliteter til test og demonstration af klimateknologier

  Deadline - 2. september 2024

  Green Labs DK (GLDK) giver tilskud til etablering af faciliteter som anvendes til test og demonstration af innovative energi- og klimateknologier, som bidrager til at indfri Danmarks energi- og klimapolitiske målsætninger, samt til at skabe danske arbejdspladser og eksport af energiteknologi.
  GLDK ledes af en uafhængig bestyrelse på syv medlemmer. Det er bestyrelsen, der træffer beslutning om alle forhold vedrørende GLDK, herunder om udmøntning. Denne indkaldelse tager udgangspunkt i EUDP og GLDK’s strategi. Den overordnede prioriteringsramme er Klimalovens mål om 70 % reduktion af CO2-ækvivalenter i 2030 og klimaneutralitet i 2045.

  Green Labs DK (GLDK) giver tilskud til etablering af faciliteter som anvendes til test og demonstration af innovative energi- og klimateknologier, som bidrager til at indfri Danmarks energi- og klimapolitiske målsætninger, samt til at skabe danske arbejdspladser og eksport af energiteknologi.
  GLDK ledes af en uafhængig bestyrelse på syv medlemmer. Det er bestyrelsen, der træffer beslutning om alle forhold vedrørende GLDK, herunder om udmøntning. Denne indkaldelse tager udgangspunkt i EUDP og GLDK’s strategi. Den overordnede prioriteringsramme er Klimalovens mål om 70 % reduktion af CO2-ækvivalenter i 2030 og klimaneutralitet i 2045.


 • EUDP: Søg om støtte til nye energiteknologiske løsninger

  Deadline - 2. september 2024

  EUDP: Søg om støtte til nye energiteknologiske løsninger

  Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) støtter virksomheders og universiteters arbejde med udvikling, afprøvning og demonstration af nye, grønne energiteknologier, der kan bidrage til at nå de energipolitiske mål om en 70 pct. reduktion i udledningen af CO2-ækvivalenter i 2030 og klimaneutralitet i 2050.

  Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) støtter virksomheders og universiteters arbejde med udvikling, afprøvning og demonstration af nye, grønne energiteknologier, der kan bidrage til at nå de energipolitiske mål om en 70 pct. reduktion i udledningen af CO2-ækvivalenter i 2030 og klimaneutralitet i 2050.

 • Få tilskud til at gøre den sydjyske energi grønnere

  Deadline - Ansøgninger modtages løbende

  Få tilskud til at gøre den sydjyske energi grønnere
  Har du en projektidé, som kan styrke den grønne energi i den sydjyske landsdel, så kan du få tilskud igennem det sydjyske erhvervsfyrtårns åbne pulje
  Har du en projektidé, som kan styrke den grønne energi i den sydjyske landsdel, så kan du få tilskud igennem det sydjyske erhvervsfyrtårns åbne pulje
 • Udvikling af værdikæder indenfor Power-to-X

  Deadline - 26. august 2024

  Udvikling af værdikæder indenfor Power-to-X
  Som led i regeringsaftalen om udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer (PtX-aftalen) udmøntes 100 mio. kr. fra Fonden for Retfærdig Omstilling til støtte af projekter, der bidrager til udviklingen af PtX-teknologier og styrker øget industrialisering og modning af hele værdikæden.
  Som led i regeringsaftalen om udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer (PtX-aftalen) udmøntes 100 mio. kr. fra Fonden for Retfærdig Omstilling til støtte af projekter, der bidrager til udviklingen af PtX-teknologier og styrker øget industrialisering og modning af hele værdikæden.
 • Innofounder: Udviklingsforløb for iværksættere

  Deadline - 10. september 2024

  Innofounder: Udviklingsforløb for iværksættere

  Innovationsfonden investerer i, at lovende idéer omsættes til nye løsninger, der har potentiale til at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark, og som desuden bidrager til at løse nogle af samfundets udfordringer.

  Innofounder er et 12 måneder langt fuldtidsforløb for iværksættere med en videregående uddannelse.

  Innovationsfonden investerer i, at lovende idéer omsættes til nye løsninger, der har potentiale til at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark, og som desuden bidrager til at løse nogle af samfundets udfordringer.

  Innofounder er et 12 måneder langt fuldtidsforløb for iværksættere med en videregående uddannelse.

 • Innomissions – Pool 3

  Deadline -

  Innomissions – Pool 3

  Danmark har fået fire grønne missionsdrevne forsknings- og innovationspartnerskaber, som skal gøre os til et grønt foregangsland. De fire grønne partnerskaber samler landets ypperste forskere, virksomheder og organisationer om at bringe Danmark i front inden for lagring og anvendelse af CO2, Power-to-X, klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion samt cirkulær økonomi med fokus på plast og tekstiler. Deadline for ansøgninger i Innomissions Pool 3 ligger i Q2 2024. Dato følger.

  Danmark har fået fire grønne missionsdrevne forsknings- og innovationspartnerskaber, som skal gøre os til et grønt foregangsland. De fire grønne partnerskaber samler landets ypperste forskere, virksomheder og organisationer om at bringe Danmark i front inden for lagring og anvendelse af CO2, Power-to-X, klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion samt cirkulær økonomi med fokus på plast og tekstiler. Deadline for ansøgninger i Innomissions Pool 3 ligger i Q2 2024. Dato følger.

 • ELFORSK: Energieffektive grønne løsninger

  Deadline -

  ELFORSK: Energieffektive grønne løsninger

  ELFORSK medfinansierer årligt 25 mio. kr. til innovative projekter. Herigennem understøtter vi elektrificeringen og den grønne omstilling af det danske energisystem. Ansøgere støtter selv med 50% af finansieringen til et projekt.

  ELFORSK medfinansierer årligt 25 mio. kr. til innovative projekter. Herigennem understøtter vi elektrificeringen og den grønne omstilling af det danske energisystem. Ansøgere støtter selv med 50% af finansieringen til et projekt.

 • Skalering af PtX teknologier i Fonden for Retfærdig Omstilling

  Deadline -

  Skalering af PtX teknologier i Fonden for Retfærdig Omstilling

  Fonden for Retfærdig Omstilling målrettes Nord- og Sydjylland. Fonden skal spille en central rolle i Danmarks omstilling til en klimaneutral økonomi og investerer bl.a. i projekter med potentiale til at sikre udviklingen af CO2-fangst og -lagring og brintrelaterede teknologier, herunder Power-to-X. Deadline i Q1 2024. Dato følger.

  Fonden for Retfærdig Omstilling målrettes Nord- og Sydjylland. Fonden skal spille en central rolle i Danmarks omstilling til en klimaneutral økonomi og investerer bl.a. i projekter med potentiale til at sikre udviklingen af CO2-fangst og -lagring og brintrelaterede teknologier, herunder Power-to-X. Deadline i Q1 2024. Dato følger.

 • Innovationsfonden: Grand solutions

  Deadline -

  Innovationsfonden: Grand solutions

  Grand Solutions-programmet investerer i ambitiøse, tværgående forsknings- og innovationsprojekter, der kan skabe nye, konkrete løsninger på vigtige politisk prioriterede samfundsudfordringer, og som skaber værdi for hele Danmark. Bredden i Grand Solutions projekter betyder, at omfanget og typen af projektdeltagere varierer betydeligt fra projekt til projekt. Ligeledes kan størrelsen på Innovationsfondens investering variere fra 5-40 mio.kr. Projekterne er af 1 til 5 års varighed. Deadline i Q1 2024. Dato følger.

  Grand Solutions-programmet investerer i ambitiøse, tværgående forsknings- og innovationsprojekter, der kan skabe nye, konkrete løsninger på vigtige politisk prioriterede samfundsudfordringer, og som skaber værdi for hele Danmark. Bredden i Grand Solutions projekter betyder, at omfanget og typen af projektdeltagere varierer betydeligt fra projekt til projekt. Ligeledes kan størrelsen på Innovationsfondens investering variere fra 5-40 mio.kr. Projekterne er af 1 til 5 års varighed. Deadline i Q1 2024. Dato følger.

 • Horizon Europe: Søg midler til udvikling af løsninger på tværs af sektorer, som skal understøtte den grønne omstilling

  Deadline - 18. april 2024

  Horizon Europe: Søg midler til udvikling af løsninger på tværs af sektorer, som skal understøtte den grønne omstilling

  Horizon Europe er EU’s nøgleprogram for forskning og innovation. Under Cluster 5 i Horizon Europe-programmet er det muligt at søge midler til udvikling af løsninger på tværs af sektorer, som skal understøtte den grønne omstilling.

  For at komme i betragtning til Horizon Europe-midler skal konsortier bag ansøgninger bestå af partnere fra mindst tre medlemslande.

  Horizon Europe er EU’s nøgleprogram for forskning og innovation. Under Cluster 5 i Horizon Europe-programmet er det muligt at søge midler til udvikling af løsninger på tværs af sektorer, som skal understøtte den grønne omstilling.

  For at komme i betragtning til Horizon Europe-midler skal konsortier bag ansøgninger bestå af partnere fra mindst tre medlemslande.

 • Industriens Fond

  Deadline - Ansøgninger modtages løbende

  Industriens Fond

  Fonden bidrager til at realisere dansk erhvervslivs fulde potentiale i fremtidens globalisering. Fondens mission er at fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne, og fonden støtter derfor initiativer, som gavner virksomheders værditilvækst.
  Industriens Fond har udpeget fire temaer, som vurderes afgørende for dansk erhvervslivs konkurrenceevne:

  • Bæredygtig produktion
  • Cybersikkerhed
  • Nye teknologier
  • Internationalisering

  Fonden bidrager til at realisere dansk erhvervslivs fulde potentiale i fremtidens globalisering. Fondens mission er at fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne, og fonden støtter derfor initiativer, som gavner virksomheders værditilvækst.
  Industriens Fond har udpeget fire temaer, som vurderes afgørende for dansk erhvervslivs konkurrenceevne:

  • Bæredygtig produktion
  • Cybersikkerhed
  • Nye teknologier
  • Internationalisering

 • Innobooster: Søg midler til udvikling og markedsmodning

  Deadline - Ansøgninger modtages løbende

  Innobooster: Søg midler til udvikling og markedsmodning

  Innobooster-programmet under Innovationsfonden er for videnbaserede innovationsprojekter i SMV’er og iværksættervirksomheder. Der ydes støtte til lovende idéer – et nyt produkt eller en ny service, der endnu ikke findes på markedet, eller en ny og forbedrende proces – som skaber beskæftigelse og vækst i Danmark, og som bidrager til at løse nogle af samfundets store udfordringer.
  Der ydes tilskud i størrelsesordenen 50.000 kr. – 5 mio. kr.

  Innobooster-programmet under Innovationsfonden er for videnbaserede innovationsprojekter i SMV’er og iværksættervirksomheder. Der ydes støtte til lovende idéer – et nyt produkt eller en ny service, der endnu ikke findes på markedet, eller en ny og forbedrende proces – som skaber beskæftigelse og vækst i Danmark, og som bidrager til at løse nogle af samfundets store udfordringer.
  Der ydes tilskud i størrelsesordenen 50.000 kr. – 5 mio. kr.