Sammen gør vi Danmark til grønt foregangsland for innovative og globale energiløsninger
Roadmap 2024
Årsmøde 2024
 • Nyheder

  Følg med i vores projekter og find pressemeddelelser her

 • Events

  Udvid dit netværk og få ny faglig viden – både fysisk og online

Medlemmer
Energy Cluster Denmark er Danmarks klyngeorganisation og innovationsplatform for den samlede energisektor.

Energy Cluster Denmark hjælper med at facilitere og fundraise
innovationsprojekter og andre innovationsaktiviteter, der altid involverer partnerskaber mellem små og mellemstore virksomheder, markedsledende virksomheder og førende forsknings- og videninstitutioner.

Energy Cluster Denmark har ca. 500 medlemmer blandt virksomheder og videninstitutioner. Sammen har vi en samlet portefølje af spændende innovationsprojekter på over 3 mia. kr. – og vi håber, du vil være med!
 • 8. april 2024

  DecomBlades-forsker: ”Nu skriver medierne om løsninger, når det gælder udtjente vindmøllevinger”
  Syddansk Universitet har undersøgt mediernes omtale af udtjente vindmøllevinger. Hovedkonklusionen fra forskerne er, at samarbejder om innovation kan flytte den offentlige samtale om en cirkulær vindindustri i en positiv retning.
 • 3. april 2024

  DynElectro er klar til test af Power-to-X i industriel skala
  Efter en succesfuld prototypetest af en ny elektrolyseteknologi er danske DynElectro kommet et skridt nærmere grøn brintproduktion i industriel skala.
 • 15. marts 2024

  Nordjyske havne kan blive internationale forbilleder for håndtering af grønne brændsler og CO2
  Havnene i Hanstholm og Frederikshavn viser vejen for, hvordan fiskeri og færgefart kan overgå til grønne brændsler, og hvordan man kan håndtere CO2, der skal udskibes og lagres under havbunden. Det viser ny rapport, som også konkluderer, at resultaterne kan kopieres verden over.
 • 16. april 2024 - DTU, Kongens Lyngby

  INNO-CCUS workshop – København
  Energy Cluster Denmark, building upon the ambitions of the INNO-CCUS partnership, has taken the initiative to organize a series of workshops. The primary purpose of these workshops is to create a platform for participants to openly deliberate and share insights regarding the various possibilities and challenges within the CCUS sector. 
 • 18. april 2024 - Fredericia

  InnoNet: Cybersikkerhed & AI i energisektoren #1
  Jacob Herbst, (CTO, Dubex A/S) vil ved denne første afvikling af vores nye Innovationsnetværk i Cybersikkerhed & AI i energisektoren give os et praktisk indblik i det aktuelle trusselsbillede; dvs. hvilke, og hvordan, angreb rammer, særligt med fokus på ransomware og den geopolitiske situation, underbygget med eksempler på forskellige hændelser. Der stilles bl.a. skarpt på udviklingen i trusselbilledet hvor ny teknologi som AI, der er med til at ændre udfordringerne og kort fortælles om hvad vi kan gøre for at forebygge og håndtere cyberangreb. Herefter vil Morten Glúckstadt, Seniorkonsulent ved Energinet - dagens vært - fortælle om reguleringskrav og compliance gennem risikobaseret Cyber- og informationssikkerhed. Dette vil han gøre med udgangspunkt i risikostyringsprocessen (ISO 27005) som sikrer integration af de Europæiske direktiver ift. GDPR, CSRD, NIS2 og CER.
 • 23. april 2024 - Aalborg

  REpower DK 2024: A secure and resilient energy system
  This year we dive into the challenges and solutions in energy balancing. With a focus on mitigating power outages and enhancing the national grid's capacity for electric vehicles (EVs), heat pumps, and renewable energy sources like solar panels, wind turbines, and large batteries, this event sets the stage for crucial knowledge sharing and networking.