Videreudvikling og verifikation af markedssimulatoren

Udfordring

Elmarkedet er omdrejningspunktet for den grønne omstilling. I forbindelse med elektrificeringen skal der træffes mange investeringsbeslutninger, hvor det største risikoelement ligger i usikkerheden om, hvordan elpriserne udvikler sig i fremtiden. Power Market Simulator (PMS) er et beregningsværktøj, som skaber øget viden om elmarkedet. PMS kan derfor være med til at øge vidensniveauet vedr. elmarkedet og forbedre beslutningsgrundlaget for de fremtidige investeringer i den grønne omstilling. I modsætning til andre markedsmodeller kan PMS anvendes af ikke-eksperter i it-modeller, og den regner meget hurtigt, så brugerne kan analysere mange forskellige markedssituationer. Udfordringen er, at løsningsmodellen i PMS ikke er videnskabeligt dokumenteret, så brugerne har ingen garanti for kvaliteten af beregningerne. Det vil derfor være en vigtig del af markedsføringen af PMS, at der i markedsføringsmaterialet kan henvises til en videnskabelig test af modellen. Ud over TSO-er og DSO-er er universiteterne er også en vigtig målgruppe for PMS, og for at de vil bruge modellen, skal der være mindst en akademisk artikel, der dokumenterer modellen.

Den nuværende udgave af PMS indeholder ikke muligheden for at medtage Power Transfer Distribution Factors i optimeringen. Det er en mangel, der bør rettes op på, fordi Transmission System Operators (TSO-erne) i EU er blevet enige om, at PTDF skal indgå optimeringen af Day-Ahead-markedet. Det er derfor vigtigt, at PMS videreudvikles, så modellen også kan håndtere PTDF.

Løsning

Imada på Syddansk Universitet, Danish Energy Ecomomics og Strategirummet gennemgår teorien bag den eksisterende unikke løsningsmodel i PMS, og beskriver teorien i videnskabelige termer. De tester endvidere løsningsmodellen op imod en videnskabelig kendt løsningsmodel (Gurobi), med henblik på at fastlægge beregningsnøjagtigheder og beregningshastigheder. Resultatet dokumenteres i mindst en videnskabelig artikel.

Power Transfer Distribution Factors implementeres i den matematiske solver i PMS, på samme måde, som i den model, der bruges af de europæiske børser.

Effekt

Projektet starter på TRL 6 og slutter på TRL 7. PMS er på nuværende tidspunkt testet i undervisningen på Syddansk Universitet og i forbindelse med en række kurser i elmarkedet. Når projektet er gennemført, vil PMS være klar til at blive markedsført over for de forskellige kundegrupper:

  • Universiteter i ind- og udland, der holder kurser i elmarkedet
  • Private kursusudbydere i elmarkedet
  • Transmission System Operators (TSO-er) I de forskellige lande
  • Rådgivende virksomheder, der arbejder med elmarkedet
  • Virksomheder, der handler på elmarkedet

Private og offentlige virksomheder, der træffer investeringsbeslutninger, hvor økonomien er afhængig af de fremtidige elpriser

Partnere

IMADA, Syddansk Universitet
Strategirummet 
Danish Energy Economics

Finansieret af

EU-logo, dansk

Fakta

Start: 1. september 2023

Slut: 1. april 2024

Samlet budget: 385.000 kr.

 

Kontaktperson

Marie Vedel Lauridsen

Marie Vedel Lauridsen
Project Manager
Tlf: +45 2265 4600
E-mail