Innovationsnetværk (InnoNet) 2023

Energy Cluster Denmarks afvikler 22 netværksmøder i 7 Innovationsnetværk som eksklusiv medlemsfordel i 2023.

De 7 innovationsnetværk er forbeholdt medlemmer af Energy Cluster Denmark. Det er gratis at deltage – og det er endda muligt at deltage i flere innovationsnetværk.

Innovationsnetværkene består af formiddagssmøder hos et medlem, hvor virksomheder, videninstitutioner og andre medlemmer i Energy Cluster Denmark mødes for at videndele indenfor innovation, teknologiudvikling og nyeste forskning på en række udvalgte energiteknologiske områder.

Ønsker du at få en invitation direkte i indbakken, til netop de møder du finder interessant.
Så klik
HER

Årets Innovationsnetværk (InnoNet) 2023:

(OBS: datoerne er tentative. Der kan forekomme ændringer i løbet af året)

InnoNet: Bæredygtighed og end-of-life

21. marts 2023:
Life Cycle Analysis – Bæredygtighed gennem design, dekommissionering og demontering med fokus på designprocessen af nye produkter

9. maj 2023:
TBA

7. september 2023:
TBA


InnoNet: Skalering af VE-kilder

23. marts 2023:
Vind O&M – Reducer drifts- og vedligeholdelsesudgifter (bestandige sensorsystemer, digitalisering, AI og modellering)

5. september 2023:
Større møller – Produktion, transport og installation af fremtidens 20+ MW vindmøller (onshore/offshore/floating)

31. oktober 2023:
Solenergi – Teknologiudvikling og effektiv integration af sol i fjernvarmen


InnoNet: Digitalisering af energiinfrastruktur

7. juni 2023:
Monitorering og anvendelse af energidata

24. oktober 2023:
Energikrisen – behov for energieffektivitet og smarte energisystemer

TBA
Demand response og fleksibilitet i industrien, detail og husstande


InnoNet: Energilagring

13. april 2023:
Korttidslagring – Lagring i batterier, udfordringer, barrierer og muligheder

1. juni 2023:
Mellemlang og langtidslagring – Sæsonlagring i sten, vand eller brint, udfordringer, barrierer og muligheder

14. september 2023:
Energilagring i energisystemet – Hvordan udnytter vi energisystemet til vedvarende lagring? Udfordringer, barrierer og muligheder


InnoNet: CCUS & PtX

28. marts 2023:
Infrastruktur – CO2-rørlægning – Fra punktkilde til PtX-anlæg

4. maj 2023:
Infrastruktur ”H2-rørlægning – Fra PtX-anlæg til H2-lager”

22. august 2023:
Infrastruktur ”H2- og CO2-lager”

21. september 2023:
Elektrolyse og forædlingssynteser – Elektrolyseanlæg, PTX-synteserne og deres forskellige fordele . Hvad er udfordringerne, sikkerhedsstandarder til CO2 og H2, miljøforhold, prisen og lovgivningen bag?

26. oktober 2023:
Forsyningskæde til PtX. PtX-produkter – el, vand, nitrogen m.fl. Er der vand nok til både elektrolyse, køling og X-produktion?


InnoNet: Grøn omstilling i danske kommuner

2. maj 2023:
Energifællesskaber

26. september 2023:
TBA


InnoNet: Havne og havnerelaterede virksomheder

16. maj 2023:
PtX med et havneperspektiv  Vært: Norsea, Esbjerg

14. november 2023:
Østdanmarks kraftcenter for grøn energi 2030, Vært: Vordingborg Havn 

 


Praktisk information: 

Innovationsnetværkene mødes 2-6 gange årligt. Mødernes afholdes ude hos medlemmerne og kan være over hele landet.

Møderne afholdes ude hos de deltagende medlemmer.
Energy Cluster Denmark hjælper med det praktiske rundet om møderne.

Vi kører efter en fast dagsorden i alle innovationsnetværk i forventet tidsrum kl. 10.00-12.30:
De enkelte grupper kan tilrette agendaen efter ønske.

Kl. 10:00  Velkomst v/ Faglige ansvarlige, Project Manager, Energy Cluster Denmark
– Intro til dagens program
– Nyt fra energiklyngen
– Udvalgte projekter, med teknologiske snitflader fremhæves
– Evt. deadlines for ansøgninger fremhæves

Kl. 10:10  Bordet rundt - 30 sek. til hver deltager (navn, firma og motivation for deltagelse) 

Kl. 10:30  Oplæg v/ Udvalgt vært

Kl. 11:00  Fagligt indspark v/ Udvalgt faglig ekspert

Kl. 11:30  Pause og netværk

Kl. 11:50 Open Space Technology*

Kl. 12:30  Afslutning (evt. frokost)
(Programmet krydres med eksempelvis fælles frokost og/eller lab tours, rundvisninger etc.)

*Her stiller 2-3 deltagere sig op med aftalte udfordringer/muligheder relateret til dagens tema. Deltagerne fordeles i grupper rundt i lokalet og diskussionen løber i 15-20 minutter, hvorefter man bevæger sig til næste tema.

Grupperne er ikke lukkede grupper – det vil sige at vi kan få tilgang af deltagere løbende.

Vær venligst opmærksom på at dette tilbud kun gælder medlemmer af Energy Cluster Denmark.