Innovationsnetværk (InnoNet) 2024

Energy Cluster Denmarks afvikler 18 netværksmøder i 6 Innovationsnetværk medlemmerne, i 2024.

De 6 innovationsnetværk er gratis for medlemmer af Energy Cluster Denmark at deltage i – og det er endda muligt at deltage i flere innovationsnetværk – ikke-medlemmer betaler 300kr ved tilmelding.

Innovationsnetværkene består af formiddagssmøder hos et medlem, hvor virksomheder, videninstitutioner og andre medlemmer i Energy Cluster Denmark mødes for at videndele indenfor innovation, teknologiudvikling og nyeste forskning på en række udvalgte energiteknologiske områder.

Ønsker du at få en invitation direkte i indbakken, til netop de møder du finder interessant.
Så klik
HER

Årets Innovationsnetværk (InnoNet) 2024:

(OBS: datoerne er tentative. Der kan forekomme ændringer i løbet af året)

InnoNet: Teknologiudvikling indenfor vind & sol

9. april 2024:
Fra produktudbud til funktionsudbud & konsortiedannelse i vindindustrien​

28. maj 2024:
Sol i fremtiden – end of live + fremtidens solceller

22. oktober 2024:
Industrialisering & skalering – modning af vindindustrien


InnoNet: Cybersikkerhed & AI i energisektoren

14. marts 2024:
Cybersikkerhed i energibranchen

16. maj 2024:
AI som business intelligence

12. november 2024:
AI i bygninger​


InnoNet: Energieffektivitet i industrien​

7. marts 2024:
Fjernvarme i procesindustrien

13. juni 2024:
Højeffektivitetsvarmepumper til industrien

31. oktober 2024
Energieffektivitet i byggevareindustrien


InnoNet: CCUS & PtX

12. marts 2024:
Værdikæden – en CO2 udfordring

21. maj 2024:
Konkret eksempel på en E-fuels værdikæde

23. oktober 2024:
Havnens rolle i værdikæden


InnoNet: Fremtidens grønne havne

19. marts 2024:
(Virtuelt!) Præsentation af forslag til emner – gruppen bestemmer

14. maj 2024:
TBA

14. november 2024:
TBA


InnoNet: Energiomstilling i danske kommuner

5. marts 2024:
(Virtuelt!) Præsentation af forslag til emner – gruppen bestemmer

4. juni 2024:
TBA

29. oktober 2024:
TBA


Praktisk information: 

Innovationsnetværkene mødes 3 gange årligt. Mødernes afholdes ude hos medlemmerne og kan være over hele landet.

Møderne afholdes ude hos de deltagende medlemmer.
Energy Cluster Denmark hjælper med det praktiske rundet om møderne.

Vi kører efter en fast dagsorden i alle innovationsnetværk i forventet tidsrum kl. 09.30-13.00:
De enkelte grupper kan tilrette agendaen efter ønske.

(Eksempel)

Kl. 10:00  Velkomst v/ Faglige ansvarlige, Project Manager, Energy Cluster Denmark
– Intro til dagens program
– Nyt fra energiklyngen
– Udvalgte projekter, med teknologiske snitflader fremhæves
– Evt. deadlines for ansøgninger fremhæves

Kl. 10:10  Bordet rundt - 30 sek. til hver deltager (navn, firma og motivation for deltagelse) 

Kl. 10:30  Oplæg v/ Udvalgt vært

Kl. 11:00  Fagligt indspark v/ Udvalgt faglig ekspert

Kl. 11:30  Pause og netværk

Kl. 11:50 Open Space Technology*

Kl. 12:30  Afslutning (evt. frokost)
(Programmet krydres med eksempelvis fælles frokost og/eller lab tours, rundvisninger etc.)

*Her stiller 2-3 deltagere sig op med aftalte udfordringer/muligheder relateret til dagens tema. Deltagerne fordeles i grupper rundt i lokalet og diskussionen løber i 15-20 minutter, hvorefter man bevæger sig til næste tema.

Grupperne er ikke lukkede grupper – det vil sige at vi kan få tilgang af deltagere løbende.