Nyheder

Dyk ned i nyheder, pressemeddelelser eller cases, som relateret til Energy Cluster Denmark, energiteknologi, energi-innovation eller vores forskellige typer af projekter på tværs af hele energisektoren.

 • 20. juli 2021

  Frugtbart internationalt samarbejde
  Energy Cluster Denmark samarbejder med andre klyngeorganisationer i udlandet omkring konkrete B2B matchmaking events, klyngesamarbejder, videnbro-projekter og værdikædeopbygning.
 • 13. juli 2021

  Stort potentiale i at udvikle nyt bæredygtigt brændstof
  Nyt innovationsprojekt skal bringe produktion af bæredygtige brændstoffer til fly og skibe frem til kommercialisering. Projektet faciliteres af Energy Cluster Denmark.
 • 1. juli 2021

  Danmarks energiklynge og Erhvervshus Nordjylland styrker samarbejdet
  Der skal være nemmere adgang til innovationspartnerskaber og samarbejder med videninstitutioner for nordjyske energivirksomheder. Det er ambitionen bag ny fælles indsats mellem Energy Cluster Denmark og Erhvervshus Nordjylland.
 • 1. juli 2021

  KLOG SOMMERFERIE: Se Energy Cluster Denmarks tidligere webinarer, når det passer dig!
  KLOG SOMMERFERIE: Se Energy Cluster Denmarks tidligere webinarer, når det passer dig!
 • 28. juni 2021

  Algoritmer viser vejen til bedre køb og salg af energi
  Algoritmeoptimeringer gør det muligt at håndtere større fleksibilitet i forbrug og produktion af energi, siger Glenda Napier, CEO i Energy Cluster Denmark.
 • 7. juni 2021

  EWII: Fjernvarmen har store innovationsbehov
  Hvis forsyningsselskabet kunne få lov til at regulere varmen i Fru Hansens stue med en grad eller to, så̊ kunne fjernvarmenettet blive det største X i sektorkoblingen.
 • 4. juni 2021

  Innovationsprojekt: Udtømte olie- og gasfelter som effektive CO2-lagre
  Stort innovationsprojekt undersøger om særlige typer af sand i undergrunden i Nordsøen kan anvendes som sikker oplagring af CO2. Innovationsprojektet faciliteres af Energy Cluster Denmark.
 • 2. juni 2021

  “Sektorkobling vil løfte den grønne omstilling”
  Dan Jørgensen, klima-, energi- og forsyningsminister, anerkender de danske virksomheders indsats på vejen til at nå målet for 2030.
 • 1. juni 2021

  Nyt stort innovationsprojekt skal få prisen ned på vindenergi
  Vindmølleproducenterne Siemens Gamesa Renewable Energy og Vestas går sammen med bl.a. Force Technology, DTU Vindenergi og Baettr om at udvikle en ny metode til at svejse komponenterne til vindmøller, som kan blive en ”game changer" for hele industrien.
 • 1. juni 2021

  Hvor er der potentialer for udnyttelse af overskudsvarme i Sønderjylland?
  Kortlægning af virksomheder i 4 sønderjyske kommuner gør det lettere at identificere de uudnyttede overskudsvarmepotentialer. Udarbejdelse af businesscases skal nu konkret belyse hvilke potentialer der er for lokal udnyttelse af overskudsvarme.
 • 12. maj 2021

  Projektleder til videnbro-projekter
  Vil du være med til at udvikle og gennemføre videnbro-projekter (feasibility studier og forprojekter), som er samarbejder mellem universiteter, GTS’er og virksomheder indenfor hele energisektoren?
 • 12. maj 2021

  Innovativt studie viser potentiale for op til 70 procents reduktion af CO2-udledningen fra offshore olie- og gasproduktion
  En nyt studie af et innovationsprojekt baseret på Power-to-X og flydende vindteknologi viser, at CO2-emissionerne fra produktionen af olie og gas offshore kan reduceres betydeligt, hvis offshore olie- og gasproduktionsplatforme forsynes med bæredygtig energi.
1 - 7