Nyheder

 • 31/08 2020
  Industriens strategiske udfordringer skal forme Energy Cluster Denmark
  Et endnu tættere samarbejde med brancheorganisationer på energiområdet skal sikre, at energisektorens udfordringer sætter kursen for Energy Cluster Denmark. Nye innovations boards giver vigtig strategisk forankring og retning for klyngeorganisationens arbejde.
 • 31/08 2020
  Energy Cluster Denmark afholder ekstraordinær generalforsamling den 1. oktober i Vejle
  Med Energy Cluster Denmark har energisektoren fået én samlet, tværgående innovationsindsats og en forening med 400 medlemmer. I oktober kan alle medlemmer på en ekstraordinær generalforsamling bidrage til at sætte præg på klyngens arbejde.
 • 29/07 2020
  Over 100 mio. kroner sikret til ny energi-innovation
  I løbet af sommeren har Energy Cluster Denmark sikret funding til seks nye energiprojekter til en samlet værdi af mere end 100 mio. kroner. Energy Cluster Denmark skal styrke innovationskraften indenfor alle energiområder fra energiproduktion og lagring til infrastruktur, energieffektivitet og sektorkobling, og med helt friske tilsagn til seks nye innovationsprojekter for mere end 100 mio. kroner er klyngeorganisationen kommet stærkt fra start.
 • 26/06 2020
  Ny energiklynge står stærkt i Esbjerg
  Virksomheder og forskere får én indgang til samarbejder om energi-innovation, når Energy Cluster Denmark den 1. juli 2020 samler den danske energiinnovation i én klynge. Energy Cluster Denmark får seks kontorer i hele landet – et af de største placeres i Esbjerg.
 • 26/06 2020
  Sønderborg bliver styrket af Energy Cluster Denmark
  Den nye nationale energiklynge Energy Cluster Denmark vil styrke den danske energiinnovation – ikke mindst i Sønderborg. Syddanmark har de kompetencer skabt værdi og arbejdspladser gennem mange år, og det er for at fortsætte og udbygge den styrkeposition, at Energy Cluster Denmark er etableret.
 • 24/06 2020
  Energiklynge får hovedsæde i Aalborg
  Virksomheder og forskere får én indgang til samarbejder om energi-innovation, når Energy Cluster Denmark den 1. juli 2020 samler den danske energiinnovation i én klynge. Energy Cluster Denmark får seks kontorer i hele landet og hovedsæde i Aalborg.
 • 18/06 2020
  Så er direktøren for Danmarks nye energiklynge udpeget
  Glenda Napier bliver ny CEO for Energy Cluster Denmark; Danmarks nye, fusionerede klyngeorganisation for hele energisektoren.
 • 15/06 2020
  Fælles ansøgning styrker en samlet energisektor
  Danmarks styrkepositioner på energiområdet skal løftes yderligere. Ny, samlet ansøgning på 120 mio. kroner fra Energy Cluster Denmark sikrer fokuseret innovation indenfor vedvarende energi, energieffektivitet og sammenhængende energisystemer.
 • 11/06 2020
  ”Vi skal skabe et energisystem i verdensklasse”
  Peder Østermark Andreasen, ny bestyrelsesformand for Danmarks nye, stærke klyngeorganisation for energi, Energy Cluster Denmark, ser både et stort behov for og et stort potentiale i at udvikle ét sammenhængende energisystem. 
 • 19/03 2020
  Energy Cluster Denmark: Energien samles i én ny national klynge
  Med udgangspunkt i erhvervs- og teknologiområdet energi samler den danske energisektors tre største klyngeorganisationer nu innovationskraften i en ny, stærk energiklynge for at skabe vækst og udvikling. House of Energy, CLEAN Energi og Energy Innovation Cluster går sammen i en ny klyngeorganisation, som samler og styrker fælles innovation på tværs af hele energisektoren.
1 - 1