Nyheder

 • 05/11 2020
  Invitation til Energy Cluster Denmarks Kick-Off Events!
  Etableringen af Danmarks nye klyngeorganisation for den samlede energisektor skal fejres med manér – og du er inviteret med, når vi går live fra vores forskellige kontorer rundt om i Danmark og går i dybden med vores fem faglige fokusområder, herunder energiproduktion, energilagering, energiinfrastruktur, energieffektivitet samt sektorkobling, systemintegration og digitalisering.
 • 04/11 2020
  Nordsøprojekt har skabt 1700 internationale kontakter for danske virksomheder
  Stærk matchmaking, nye netværk, klogere havnerum og en international MBA-uddannelse. Et større internationalt projekt i Energy Cluster Denmark har givet tydelige resultater, siger vores medlemmer.
 • 01/11 2020
  Overskudsvarme fra supermarkeders afkøling kan genanvendes som fjernvarme
  Med klimaaftalen er det blevet muligt at lede overskudsvarme fra supermarkederne direkte ind i fjernvarmenettet. Nu viser innovationsprojektet, at det også er økonomisk rentabelt. Dermed kan overskudsvarmen fra 2700 danske supermarkeders køleanlæg fremover få ny værdi som fjernvarme.
 • 06/10 2020
  Dronen høster data og et væld af muligheder
  Dronebaseret dataindsamling har potentiale til at sparke mange nye døre ind i energisektoren, viser Offshore Operating Drones, der er et innovationsprojekt faciliteret af Energy Cluster Denmark.
 • 05/10 2020
  Ministeriet udpeger Energy Cluster Denmark til national klyngeorganisation for hele energisektoren
  Uddannelses- og forskningsministeren har udpeget de klynger, som fra 2021-2024 skal skabe samarbejde mellem forskere og virksomheder og sikre mere innovation i samfundet. Energy Cluster Denmark er udpeget til at løfte området for energiteknologi.
 • 02/10 2020
  Ny stærk bestyrelse har ambitioner for Energy Cluster Denmark
  ”Med Energy Cluster Denmark favner vi hele energisystemet. Det er der brug for”, vurderer klyngeorganisationens nyvalgte bestyrelse.
 • 28/09 2020
  Danske klynger skal være en åben favn
  Et endnu tættere samarbejde med brancheorganisationer på energiområdet skal sikre, at energisektorens udfordringer sætter kursen for Energy Cluster Denmark. Nye innovations boards giver vigtig strategisk forankring og retning for klyngeorganisationens arbejde.
 • 31/08 2020
  Industriens strategiske udfordringer skal forme Energy Cluster Denmark
  Et endnu tættere samarbejde med brancheorganisationer på energiområdet skal sikre, at energisektorens udfordringer sætter kursen for Energy Cluster Denmark. Nye innovations boards giver vigtig strategisk forankring og retning for klyngeorganisationens arbejde.
 • 31/08 2020
  Energy Cluster Denmark afholder ekstraordinær generalforsamling den 1. oktober i Vejle
  Med Energy Cluster Denmark har energisektoren fået én samlet, tværgående innovationsindsats og en forening med 400 medlemmer. I oktober kan alle medlemmer på en ekstraordinær generalforsamling bidrage til at sætte præg på klyngens arbejde.
 • 29/07 2020
  Over 100 mio. kroner sikret til ny energi-innovation
  I løbet af sommeren har Energy Cluster Denmark sikret funding til seks nye energiprojekter til en samlet værdi af mere end 100 mio. kroner. Energy Cluster Denmark skal styrke innovationskraften indenfor alle energiområder fra energiproduktion og lagring til infrastruktur, energieffektivitet og sektorkobling, og med helt friske tilsagn til seks nye innovationsprojekter for mere end 100 mio. kroner er klyngeorganisationen kommet stærkt fra start.
 • 26/06 2020
  Sønderborg bliver styrket af Energy Cluster Denmark
  Den nye nationale energiklynge Energy Cluster Denmark vil styrke den danske energiinnovation – ikke mindst i Sønderborg. Syddanmark har de kompetencer skabt værdi og arbejdspladser gennem mange år, og det er for at fortsætte og udbygge den styrkeposition, at Energy Cluster Denmark er etableret.
 • 26/06 2020
  Ny energiklynge står stærkt i Esbjerg
  Virksomheder og forskere får én indgang til samarbejder om energi-innovation, når Energy Cluster Denmark den 1. juli 2020 samler den danske energiinnovation i én klynge. Energy Cluster Denmark får seks kontorer i hele landet – et af de største placeres i Esbjerg.
1 - 2