Julehilsen fra Energy Cluster Denmark

23. december 2022

Kære medlemmer og gode kollegaer i den danske energiklynge

Det er ingen tilfældighed, at kandidaterne til årets ord i 2022 blandt andre var ”elskam” og ”energikrise”.

2022 har – på godt og ondt – været et år i energiens tegn.

Krigen i Ukraine har for alvor åbnet vores øjne for energisektorens forsyningskæder og det akutte behov for mere grøn energi i vores energisystem. Det gælder også den innovation og teknologiudvikling, som medlemmerne af Energy Cluster Denmark heldigvis med høj fart samarbejder om.

Det er nemlig ikke kun elspare-apps og forskudte vasketider, der er blevet talk of the town. I 2022 er mange danskere kommet på fornavn med Power-to-X, energilagring, e-fuels og andre energiteknologier, der på sigt vil gøre os uafhængige af fossile energikilder. Hvad der før var forbeholdt specialister, er med ét blevet allemandseje. Og det er vi glade for, fordi vi tror, det kommer den grønne omstilling til gode.

Den stigende interesse for energi-innovation afspejler sig også i vores klyngeaktiviteter fra 2022. Energy Cluster Denmark varetager sammen med vores medlemmer en fælles projektportefølje på mere end 70 innovationsprojekter til en samlet værdi af mere end 3 mia. kroner – det højeste antal aktive projekter i den danske energiklynges historie. Alene i 2022 har vi i tæt samarbejde med energiklyngens virksomheder, vidensinstitutioner og andre medlemmer hjemtaget nye projekter til en værdi af mere end 1 mia. kroner. Energiklyngens projekter spænder bredt fra enkeltstående teknologiprojekter, der fx handler om en drone, der kan flyve og levere værktøj over 20 kilometers afstand, til større partnerskaber, der blandt andet samarbejder om genanvendelse af vindmøllevinger eller CO2-lagring i Nordsøen, mobile grønne tankstationer, nye store PtX-anlæg, digitale energibesparende løsninger og meget mere. Sammen skubber vi den grønne omstilling fremad – projekt for projekt.

Læs om vores innovationsprojekter

Bestyrelsen i Energy Cluster Denmark har netop besluttet at fortsætte den grønne vækstrejse sammen med virksomheder og videninstitutioner i energiklyngen. Derfor kommer vi til at fortsætte arbejdet med at hjemtage midler, både fra danske puljer, fra EU og fra andre internationale puljer. Succesen er at få flest mulige grønne innovationspenge til danske aktører i energiklyngen – og derigennem udvikle nye energiteknologiske løsninger, der får os tættere på målene for 2030 og 2050.

Vores årlige Innovation Roadmap bliver lanceret i starten af 2023 og vil ligesom de foregående år være retningsgivende for de innovationsprojekter og aktiviteter, vi igangsætter. Som altid giver energisektorens brancheorganisationer input til vores Innovation Roadmap sammen med videninsntitutionerne. I år vil vi gerne takke Green Power Denmark, DI Energi, Dansk Fjernvarme, Synergi, Brintbranchen, Dansk Offshore og DaCES for input.

Læs vores Innovation Roadmap 2022

Den grønne innovation er også international. Vores medlemsvirksomheder ønsker at samarbejde om innovation på tværs af landegrænser – og i 2022 har vi blandt andet understøttet mulige samarbejder med aktører i Brasilien, Korea og i europæiske lande, der grænser op til Nordsøen. Netop samarbejdet om Nordsøen har vi styrket gennem et fælles manifest med en række klynger fra Tyskland, Holland, Belgien og Norge. Samarbejdet skal munde ud i nye EU-ansøgninger til innovationsprojekter på tværs af Nordsø-landende – og vi håber på at involvere en række af jer i de kommende projekter.

Et andet tilbud til alle i den danske energiklynge er Energy Cluster Denmarks mange events. I 2022 har mere end 3000 deltagere fra den danske energiklynge været en aktiv del af vores årsmøde, Tech Talks, innovationssprint, innovationsnetværk og meget andet.

I 2023 gør vi det igen. Vi forventer at holde i omegnen af 100 events i løbet af det nye år – og du kan allerede nu blandt andet sætte kryds i kalenderen den 24. maj, når vi holder årsmøde i Fredericia.

Se kommende events i 2023

Du kan også fortælle os, om du vil være en del af et af vores otte nye innovationsnetværk, der især er for virksomheder, videninstitutioner, havne og kommuner i energiklyngen:

Nye innovationsnetværk i 2023

Et sidste, innovativt tip i 2022 er en ny pulje, som Energy Cluster Denmark administrerer. Her kan du, hvis du arbejder i en lille eller mellemstor virksomheder eller en videninstitution, søge om støtte til innovationssamarbejder om grøn energiteknologi. Fristen for ansøgere er allerede den 6. februar: Læs mere om indkaldelsen

Vi glæder os til 2023 og meget mere innovation sammen med jer!

Med ønsket om en rigtig glædelig jul og et grønt nytår!

Glenda Napier, CEO, Energy Cluster Denmark