Events

Få overblik over Energy Cluster Denmarks mange events. Vi afholder både lokale, nationale og internationale events og øvrige relaterede events, som gå-hjem-møder, hackatons, innovationskaffe, årsmøder, konferencer, webinarer, videndeling arrangementer, innovationskur og netværksmøder.

 • Tech Talk: TIM Wind – Technical Information Management for the Wind Industry

  26. september 2023 – Online – 14:00 – 15:00

  Tech Talk: TIM Wind – Technical Information Management for the Wind Industry
  Since late 2019, a close group of OEMs and utilities has worked on setting up a project to create a common ground for documentation and reference designation requirements between wind turbine manufacturers and operators.The initiative is called TIM Wind - Technical Information Management for the Wind Industry. This project aims to create a clear and unambiguous interpretation of the existing standards and develop new standards that can be applied in the wind industry.
 • 28. september 2023

  Dataspaces: Governance og lovgivning
  Vi går mere i dybden med den nye lovgivning der er på vej fra EU, og vi vil undersøge governance-aspektet af data spaces. Der er bred enighed om at noget af det mest komplicerede ved data spaces er at blive enige om, hvordan data spaces skal organiseres, og hvordan de fælles spilleregler skal konstitueres og håndholdes. På dette webinar vil vi høre fra EU-aktører, hvordan der bliver arbejdet med denne del.
 • 29. september 2023

  PtX i Danske Havne – Marco Polo-DK – Projektet
  MARCO POLO DK-projektet vurderer, hvordan PtX-produkter kan anvendes gennem aktivering og udvikling af de danske havne. Vi glæder os til at samle nuværende og nye projektpartnere samt andre med interesse for at de danske havne bliver klart til at bunker Methanol og håndtere CO2 til en spændende dag med indsigt i de mange resultater, som er genereret i projektet.
 • 3. oktober 2023

  B2B – Energy Innovation Matchmaking 2023
  Let's innovate energy together! A B2B and B2U matchmaking and networking event for the entire energy sector.
 • 24. oktober 2023

  InnoNet – Digitalisering af energiinfrastruktur #2
  Tema: Behov for energieffektivitet og smarte energisystemer og demand repons og fleksibiitet i industrien, detail og husstande.Vært: Hydrogen Valley, Hobro
 • 25. oktober 2023

  Dataspaces: De tekniske komponenter
  Data spaces skal bygges på en fælles rammearkitekturmodel, og data spaces vil bestå af en række teknologiske komponenter, som skal bygges på fælles rammer for at sikre at data spaces bliver interoperable og kompatible med hinanden, og at de lever op til EU design principper.
 • 14. november 2023

  InnoNet – Danske Havne #2
  Vordingborg Havn fortæller om de seneste 10 års positive udvikling, specielt på energiområdet, med spændende projekter indenfor Power-to-X med Arcadia eFuels og Vordingborg Fuels (Green2X). Klintholm Havn fortæller om deres erfaring indenfor offshorevind industrien og meget mere. Vært: Vordingborg Havn. Program følger
 • 26. november 2023

  Offshore Wind Innovation & Trade Mission to South Korea
  Kom med, når ELBE EUROCLUSTER i samarbejde med Energy Cluster Denmark inviterer på innovations- og handelsmission til Sydkorea i november 2023. SMV'ere har mulighed for at ansøge om støtte ifm. med deltagelse (med deadline d. 11. september).
 • 30. november 2023

  Wind Energy Denmark 2023
  Green Power Denmark, Energy Cluster Denmark, Danish Research Consortium for Wind Energy and Megavind look forward to once again inviting you to WIND ENERGY DENMARK, which this time will be held at Fængslet in Horsens.
 • 6. december 2023

  InnoNet – Bæredygtighed og end-of-life #2
  Tema: Data i bæredygtighed og klimaregnskaber.Efter en introduktion Energi- og CO2-regnskabet ved dagens værter, Center Denmark, vil Aarhus Kommune arbejder med at følge op på resultaterne af deres klimaindsatser på både kort og lang sigt. Datagrundlaget i klimaregnskaberne bruges aktivt til at belyse potentialerne for Co2-reduktioner, i de forskellige sektorer, så de rette løsninger kan komme i spil. Man har et langt fokus, men kort tid til handling. Viegand Maagøe vil ved mødet bidrage med information om ESG og klimadagsordenen, og hvordan man egentlig kan skaffe data til styring og dokumentation.
1 - 1