Vingeproducenter går sammen om genanvendelse med nye materialepas

30. maj 2023

For at understøtte enkel, omkostningseffektiv og skalerbar genanvendelse af vindmøllevinger har flere store vingeproducenter fra vindindustrien forpligtiget sig til at skabe nye materialepas – blade material passports – for vinger. Det sker med afsæt i anbefalinger fra DecomBlades-innovationsprojektet. Virksomhederne vil gøre den fælles tilgang til genanvendelse til en standard for vindindustrien.

Der er allerede et marked for at genanvende det meste af en vindmølle, men ikke for de kompositter, som dele af møllen består af. Det gør partnerne i DecomBlades noget ved med nye dokumenter, materialepas, der gør det lettere at adskille og genanvende vinger.

De nye materialepas for vinger er udviklet på baggrund af en grundig beskrivelse af sammensætningen af vinger fra de tre store vingeproducenter Siemens Gamesa, LM Wind Power og Vestas, der alle er med i DecomBlades. Andre virksomheder som Nordex Group, Enercon og GE Vernova forventer også at blive en del af initiativet, der sigter efter at implementere standardiserede materialepas i vindindustrien.

Datagrundlaget fra projektet har været udgangspunktet for standardiserede anbefalinger til materialepassene, der indeholder information om, hvilke materialer der er anvendt og deres placering i den enkelte vinge. Informationen gør det lettere for genvindingsvirksomheder at adskille vingerne, så de enkelte dele kan bruges igen.

John Korsgaard, Senior Director i LM Wind Power og formand for DecomBlades-konsortiet fortæller:

“Vindindustrien støtter op om udviklingen af bæredygtige værdikæder for genanvendelse af vinger. Ved at levere de nye materialepas håber vi på at nå hurtigere frem til et bæredygtigt marked for vingegenvinding. Informationen i materialepassene vil være værdifuld for virksomheder, der arbejder med genanvendelse af vinger – og vil hjælpe dem med at forbedre deres processer. Vi skal arbejde sammen for at industrialisere sektoren for vingegenvinding, så vi sikrer hundrede procent genanvendelse i fremtiden,” siger John Korsgaard.

Vingernes arv
Den europæiske vindindustri har efterspurgt et forbud mod at sende udtjente vinger på lossepladsen i Europa i 2025 – såkaldt landfill. For at støtte op om implementeringen af forbuddet har en gruppe af store vingeproducenter frivilligt forpligtiget sig til at udarbejde et materialepas som en supplerende service til deres produkter.

Materialepassene vil blive tilgængelige på de enkelte virksomheders hjemmesider for forskellige vingemodeller i hver MW-kategori, der nærmer sig den forventede dato for dekommissionering. De nye pas vil gælde for en række vinger, der er bygget på samme måde, men som kommer i forskellige størrelser.

Virksomheder, der forpligtiger sig til denne service, vil benytte det anbefalede indhold fra DecomBlades’ materialepas til at give genvindingsvirksomheder kort og præcis information om vingematerialerne til genanvendelse.

Eksempler på materialepas fra LM Wind Power, Vestas og Siemens Gamesa kan hentes på decomblades.dk. Materialet er frit tilgængeligt for alle.

Sophus Borch, Business Development Manager hos HJHansen Recycling, der er en af partnerne i DecomBlades, fortæller:

”Den komplekse sammensætning gør det vanskeligt at genanvende en vindmøllevinge. Det er også svært at vide, hvordan man skal behandle vingen effektivt før og under genvindingen. Materialepas for vinger gør dette meget lettere. I det praktiske arbejde har vi ikke brug for ekstremt komplekse beskrivelser af vingerne. Vi skal derimod bruge et simpelt værktøj, der fortæller os om dimensionerne for vingen og hvor vi kan finde de enkelte dele. Det betyder, at vi kan gøre tingene hurtigere med det samme – og netop det understøtter de nye pas,” siger han.

Nye standarder for fremtidens produkter
Efter 2025-forbuddet for landfill i Europa sigter vingeproducenterne fortsat efter at understøtte effektiv genanvendelse af fremtidige produkter. Derfor ønsker producenterne at beskrive indholdet fra de nye materialepas fra DecomBlades i en egentlig standard.

Disse materialepas skal leveres af vingeproducenterne til udviklerne under arbejdet med at få de relevante tilladelser i hus, når der skal opføres nye vindmøller. Det er hensigten, at det skal ske sammen med den gængse praksis for produktdokumentation.

Når vindmøllevingen er ved at være udtjent efter 20 år eller mere, skal materialepasset kunne leveres fra parkejeren til de virksomheder, der skal håndtere dekommissionering og genanvendelse. Vingeproducenterne kan tilsvarende gøre relevante materialepas tilgængelige på deres hjemmesider, så de er let tilgængelige for genvindingsvirksomheder.

Om DecomBlades
Innovationsprojektet DecomBlades er støttet af Innovationsfonden og er et samarbejde mellem MAKEEN Energy, LM Wind Power, Siemens Gamesa, Vestas Wind Systems A/S, Ørsted, DTU Vind og Energisystemer, Syddansk Universitet, HJHansen Recycling, FLSmidth og Energy Cluster Denmark.

Læs mere om projektet på www.decomblades.dk