Aegir Insights: ”Radikal innovation kræver frie rammer”

28. september 2023

Digitalisering af energisektoren kan blive en grøn guldgrube for Danmark. Det mener Rikke Nørgaard fra den digitale vækstvirksomhed Aegir Insights, der har bygget en eksportsucces på dataanalyser til havvindindustrien. Planen er global vækst og en fordobling af teamet i 2024.

Jætten Ægir er kendt som havets gud i den nordiske mytologi. Hans kræfter kan både bruges til godt og ondt for folk på havet, og netop den superkraft har danske Aegir Insights forsøgt at omsætte til et digitalt power tool til energisektoren. Det fortæller Rikke Nørgaard, medstifter og kommerciel direktør i den danske tech-virksomhed, der hjælper en række energirelaterede virksomheder med at træffe hurtige og indsigtsfulde investeringsvalg, når der fx kigges på en ny havvindmøllepark i Nordsøen eller i USA.

”Vores ambition har fra begyndelsen været at hjælpe branchen med at tage hurtige og korrekte beslutninger i forbindelse med store investeringer i nye projekter. Vi skal øge tempoet for den grønne omstilling, og pengene i markedet skal bruges bedst muligt. Det ville vi hjælpe med ved at kombinere data science og indgående industrividen og er de første til at tilbyde dybdegående analyser baseret på et digitalt analyseværktøj med data, der hurtigere kan fremme de gode idéer og investeringsbeslutninger – og som omvendt kan lukke de mindre effektive ned i tide,” fortæller Rikke Nørgaard.

Positive tal fra dag et

Aegir Insights blev stiftet i 2019 af Rikke Nørgaard og to andre partnere. De tre havde et veludviklet branchekendskab fra job i internationale selskaber som Ørsted, Vattenfall og Stiesdal – viden der kunne konverteres til Aegir Insights’ software-baserede kerneprodukt.

”Det var vigtigt for os at komme i gang tidligt, og da vi havde bygget vores analyseværktøj, oprettede vi virksomheden. Vi har tjent penge fra dag et, hvor en af vores første kunder var Shell. 90 procent af vores indtjening kommer fra udlandet, særligt havvindindustrien,” fortæller Rikke Nørgaard og fortsætter:

”Vi har skævet til analyseselskaber fra olie- og gasindustrien, der har gjort det rigtig godt, fx i Canada, hvor der er unicorns med flere hundrede medarbejdere, der leverer beslutningssoftware og databaserede narrativer til den fossile branche. Vi så et hul i markedet indenfor grøn energi, og den radikale innovation kræver frie rammer. Derfor valgte vi at starte selv, og det var den rigtige beslutning. Nu forventer vi at skalere Aegir Insights yderligere,” fortæller Rikke Nørgaard, der har 21 kolleger på kontoret i København og en i Canada.

Selskabet repræsenterer ni forskellige nationaliteter, og netop det internationale fokus er en del af vækststrategien for Aegir Insights.

”Vi forventer at mande op i Danmark, men kommer også til at prioritere tilstedeværelsen nationalt i vores fokusmarkeder, der udover Europa også tæller Asien og Nordamerika. London er også et interessant sted at være i forhold til dialogen med det finansielle marked. Ambitionen er, at vi skal være dobbelt så mange medarbejdere næste år,” siger Rikke Nørgaard.

De mindre virksomheders stemme

Sideløbende med de positive tal på bundlinjen har Aegir Insights fået eksterne investeringer i form af privat kapital i samspil med penge fra Vækstfonden og støtte fra Innobooster-programmet under Innovationsfonden. Den del har handlet om at udbygge globale dataset samt at gøre selskabet større. Kompetente advisory board-medlemmer hjælper også på vej, fx Jon Erik Reinhardsen, der er bestyrelsesformand for Equinor. Desuden har Rikke Nørgaard og teamet fra Aegir Insights valgt at engagere sig i et innovationsprojekt, der er støttet af Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) for at udvikle tilsvarende produkter til hybridprojekter.

”Innovationsprojektet har fået titlen Realise og handler om digitale prognoser for flere led i energisektoren. Vi mener, at vores kompetencer kan sættes i spil sammen med vores projektpartnere på tværs af hele energisektoren fx også når det gælder hybridprojekter, grøn brint, energilagring og sol. EUDP-projektet er utrolig meget værd for vores interne udvikling og netværk til branchen,” siger Rikke Nørgaard om innovationsprojektet, der er faciliteret af Energy Cluster Denmark.

Netop Danmarks energiklynge er Rikke Nørgaard også engageret i på strategisk plan, da hun repræsenterer de små og mellemstore virksomheder i Energy Cluster Denmarks bestyrelse.

”I Danmark har det i et stort omfang været de større industritunge virksomheder, der har drevet den danske vindeksport. Jeg mener, at digitaliseringsvirksomheder som vores kan være med til at flytte innovationen fremad i branchen og skabe nye eksportmuligheder for Danmark. De små og mellemstore virksomheder i Danmark har et kæmpe potentiale, og dem vil jeg gerne give en større stemme i energiklyngen. Som en mindre virksomhed i vækst kan vi hurtigt flytte teknologien derhen, hvor den skaber værdi – vi er agile – og netop det er vigtigt. Vi skal være hurtige til at udvikle os i energisektoren, ellers mister vi momentum som en af de førende nationer indenfor grøn energi,” slutter Rikke Nørgaard.