Fonden for Retfærdig Omstilling annoncerer 100 mio. kroner til udvikling af værdikæder indenfor Power-to-X

29. april 2024

Som led i regeringsaftalen om udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer (PtX-aftalen) udmøntes 100 mio. kr. fra Fonden for Retfærdig Omstilling til støtte af projekter, der bidrager til udviklingen af PtX-teknologier og styrker øget industrialisering og modning af hele værdikæden.

Danmark står over for en stor omstillingsproces, og for at nå målet om dansk klimaneutralitet i 2045 er der behov for at udvikle og implementere nye teknologier, som muliggør væsentlige reduktioner i udledningen af drivhusgasser. Power-to-X-teknologier (PtX red.) muliggør produktionen af brændstoffer og kemikalier ved hjælp af vedvarende energikilder i stedet for primært fossile kilder, som det er tilfældet i dag. Dette fremmer omstillingen i svært omstillelige sektorer, fx søfart, luftfart, landbruget og den tunge landtransport. PtX forventes dermed at blive et væsentligt element i realiseringen af målet om klimaneutralitet.

Formålet med annonceringen er at understøtte nord- og sydjyske styrkepositioner samt den grønne omstil­ling ved at støtte innovations-, udviklings-, demon­strations- og skaleringsprojekter mv., som kan bidrage til at gøre nye nøgleteknologier mere markedsparate. Projekter, der får tilskud under annonceringen, skal bidrage til at nedbringe CO2-udslippet i svært om­stillelige sektorer, og til at etablere et konkurrence­dygtigt dansk marked for grøn brint og PtX-løsninger.

For yderligere information læs annonceringsmaterialet på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Generelle informationer 

  • Indsatsområde: Teknologi- og forretningsudviklingen inden for PtX
  • Støtteberettigede landsdele: Nordjylland og Sydjylland
  • Økonomisk ramme: 100 mio. kr.
  • Samlet støttesats pr. projekt: op til 80%
  • Maksimalt støttebeløb pr. projekt: op til 35 mio. kr.
  • Ansøgningsfrist: 26. august 2024 kl. 12.00
  • Afgørelse: Forventes i Q1 2025

Tilskud kan gives til forsknings- og udviklingsaktiviteter, investeringsstøtte, kompetencerettede tiltag, forprojekter (f.eks. feasibility studies og proof-of-principle) som ligger indenfor førnævnte rammer. Potentielle ansøgere er små, mellemstore og store virksomheder – og gerne i samarbejde med universiteter og GTS´er (Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter).

Projektudvikling

Energy Cluster Denmark inviterer til dialog i forbindelse med ovenstående annoncering. Vi kan bidrage med scoping af projekt, justering af projektplan, etablering af et stærkt projektkonsortie samt ansøgninger til funding, hvis man har en matchende projektidé.

Energy Cluster Denmarks model for projektudvikling er gennemprøvet og vores erfaring med projektudvikling er stor. Vi har lige nu en aktiv projektportefølje på over 3 mia. kr.

Vi hjælper med at forme projektkonsortiet, lede ansøgningsprocessen, bidrage med projektledelse og det administrative/økonomiske under selve projektet. Energy Cluster Denmark kan også hjælpe med at formidle innovationsprojektet igennem vores stærke netværk i energisektoren.

Vi hører derfor meget gerne fra jer, hvis I sidder med en projektidé, I mener passer inden for ovenstående annoncering. Vi kan herefter drøfte om jeres projekt matcher denne funding-mulighed under Fonden for Retfærdig Omstilling.

Send dit projektforslag til os

Brug evt. vores skabelon til at beskrive din ide:

Kontaktinformationer

Har du en projektidé som passer inden for ovenstående annoncering er du meget velkommen til at række ud til Energy Cluster Denmark.

For mere information kontakt venligst:

Maria Kristiansen, Project Manager, på mak@energycluster.dk // +45 6015 6446

Lau Holm Albertsen, Project Manager, på lha@energycluster.dk  // +45 3152 0526