VR-briller har stort træningspotentiale

7. maj 2020
Energisektoren kan spare tid og omkostninger ved at benytte virtual reality i sikkerhedstræning. Med Covid-19’s begrænsninger af alles rejseaktiviteter kan virtuel træning hurtigt blive udbredt. Et nyt innovationsprojekt vil speede processen op.

Dit næste kursuslokale eller klasseværelse kan meget vel være en brille, du spænder på hovedet.

Virtuel træning i energisektoren har et innovativt potentiale, og en gruppe projektpartnere er lige nu i gang med at forløse det i innovationsprojektet Virtual Reality Safety Training.

I regi af klyngeorganisationen Energy Innovation Cluster samarbejder Virsabi, KRING Innovation og Københavns Universitet (Institut for Psykologi) med Maersk Training om at udnytte en kombination af virtual reality (VR) og fysisk undervisning til sikkerhedstræning i energisektoren.

”Vi arbejder med at udvikle en digital undervisningsplatform, som kan skabe realistiske undervisningsmiljøer så tæt på de faktiske forhold, at det giver reel værdi”, siger Christian Solmunde Michelsen, Head of Sales & Marketing i Maersk Training. VR-brillen skal bruges af Maersk Training, når de skal træne og kompetenceudvikle folk indenfor energisektoren, og som ofte skal ud på havet for at arbejde.

Øget engagement
Ifølge Glenda Napier, adm. direktør i Energy Innovation Cluster, øges sikkerheden for de medarbejdere, der løbende certificeres gennem træning og efteruddannelse på denne nye måde.

”Vores innovationsprojekt handler om at give kursisterne et par VR-briller på og afvikle sikkerhedstræningen i et virtuelt miljø. Det vil både optimere sikkerheden og adgangen til undervisning, hvilket også vil være en fordel rent klimamæssigt,” siger Glenda Napier.

Den virtuelle mandskabstræning vil optimere en række aspekter af mandskabstræning.

”Udgangspunktet for projektet var at undersøge, om man kunne bruge VR som en læringsplatform til at stimulere en ønsket adfærd. Det ville kunne gøre mere træning tilgængelig for flere, og det ville gøre træning billigere”, siger Christian Solmunde Michelsen.

Virtuel træning har god effekt, viser undersøgelser – og det er mere effektivt end den e-learning, som ellers ofte vælges som alternativ til kursuslokalerne.

”Virtuel træning er mere engagerende for deltagerne”, siger Jens Lauritsen, Chief Product Officer i Virsabi, som udvikler software-indholdet i brillerne:

”Engagement er vigtigt til at træne empati og de korrekte reaktioner”, siger Jens Lauritsen.

Træning efter Covid 19
Man har i projektet to gange gennemført tests med træning for en stor gruppe søofficerer. Responsen var positiv:

”Vi havde forventet en del skepsis, men de var meget begejstrede”, siger Christian Solmunde Michelsen.

Projektet har et betydeligt besparingspotentiale. I dag udgør udgifter til rejser, logistik, ophold og tabt arbejdstid halvdelen af omkostningerne ved træning i energisektoren. De udgifter kan VR reducere kraftigt i.

Den globale coronavirus-pandemi har blotlagt endnu et potentiale ved VR-systemet:

”Med de begrænsninger, vi aktuelt har på rejseaktiviteter som følge af Covid 19, har projektets potentiale fået en yderligere dimension. Nu kan det også bruges til at træne folk, når man ikke må rejse eller mødes til kursus”, siger han.