Energi- og transportklynger forenet i missionen om fremtidens grønne transport

13. september 2021

Transportsektoren efterspørger nye, innovative brændsler for at reducere sit klimaaftryk, og energisektoren vil gerne levere. Udviklingen af fremtidens klimaneutrale brændstoffer har topprioritet for MARLOG og Energy Cluster Denmark.

Hvis Danmarks klimamål om 70 procent reduktion i CO2-udledningen i 2030 og et helt fossilfrit Danmark i 2050 skal indfries, så skal transportsektoren sejle, flyve og køre på fossilfri alternativer. Transporten står for omkring en tredjedel af Danmarks samlede CO2-udledning, og især danske skibe, men også fly og lastbiler, har et stort potentiale i at omstille sig.

Udvikling af klimaneutrale brændstoffer bliver en vigtig opgave, og den har klyngeorganisationerne MARLOG (Maritime & Logistics Innovation Denmark) og Energy Cluster Denmark, som tegner henholdsvis den maritime og logistiksektoren samt den danske energisektor, valgt at gøre til fælleseje.

”Fokus har igennem en lang årrække været på effektiviseringer, men udviklingen af nye, grønne brændsler er en forudsætning for, at transportsektoren kan reducere udledningen af drivhusgasser i væsentligt omfang”, siger Sverre Lenbroch, som tiltrådte som CEO i MARLOG den 1. august i år:

”Vi har brug for alternative energikilder til skibe, fly og lastbiler, og energisektoren har brug for kunder til deres nye, innovative og bæredygtige løsninger. Derfor giver det rigtig god mening, at transporten og energien samarbejder om det fælles mål”, siger Sverre Lenbroch.

Et fælles mål

Begge klyngeorganisationer ser det tværgående samarbejde og sammenkoblingen af de to sektorer som afgørende, og de har derfor formuleret en klar, fælles ambition om at skabe en platform for det teknologiske arbejde med den grønne omstilling af transportsektoren:

”Vi skal have meget mere vedvarende energi, og vi skal bruge den bedre og i flere sektorer – ikke mindst transportsektoren”, fastslår Glenda Napier, CEO i Energy Cluster Denmark:

”Vi når ikke klimamålene uden at udvikle klimaneutrale brændstoffer. Men bliver vi i stand til at koble energisektorens nye, grønne løsninger sammen med transportsektorens behov, så får vi for alvor klimamålene i sigte”, siger hun.

Klyngeorganisationerne vil derfor samarbejde om at koordinere, at den teknologiske efterspørgsel mødes med udbyderne. Et fælles teknologiske roadmap, skal sikre innovationen plads til at folde sig ud.

”Uanset om teknologiudviklingen ender i PtX, biobrændsler og brændselsceller eller noget helt fjerde, så bliver et stærkt samarbejde mellem energileverandører, udstyrsproducenter og energiaftagere af stor betydning. Den rolle løses oplagt i klyngeorganisationerne, hvor vi teknologineutralt kan være rammen om udviklingen og innovation”, siger Sverre Lenbroch.

”Vi har både et fælles mål og et fælles ansvar”, understreger Glenda Napier:

”Derfor har vi gensidigt forpligtet os på at skabe muligheder for, at virksomheder og videninstitutioner kan samarbejde om at udvikle fremtidens grønne brændstoffer”, siger hun.

Kontakt

Sune Falther, Press Contact, Energy Cluster Denmark: +45 61600 180
Christine Lunde, Head of Communication, Marlog: +45 23 32 03 32