Fjernvarmen i Brønderslev bliver klogere med kunstig intelligens

26. oktober 2023

Fjernvarmeselskaber kan spare op til 15 procent af det årlige energiforbrug til produktion og distribution gennem øget digitalisering. Det fortæller partnerne i et nyt innovationsprojekt, der skal optimere fjernvarmeproduktionen i Brønderslev med realtidssensorer og kunstig intelligens.

Den minder lidt om de klassiske simuleringer fra computerspillet SimCity, modellen som partnerne i RACE-projektet vil bygge til borgerne i Brønderslev.

Det fortæller Peter Gjøl Jensen, der er lektor ved Aalborg Universitet. Sammen med virksomhederne Glaze, Agerkrantz Controls og Develco skal han hjælpe Brønderslev Forsyning med at benytte realtidsdata, sensorik og kunstig intelligens i én samlet model, der kan effektivisere fjernvarmenettet i den nordjyske by ved at gøre det dynamisk og næsten selvregulerende. Det sker i innovationsprojektet, der begyndte i sensommeren 2023 og som er støttet af Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP).

”Når forbrugerne bader om morgenen, bruges energien og varmen i hjemmet. Når de tager på arbejde, flytter energien med. Den ændring prøver vi at få fjernvarmenettet til at reagere automatisk på, og SimCity-modellen i innovationsprojektet hjælper os med at træne og teste vores kunstige intelligens, så vi er sikre på, at alt virker, som det skal,” siger Peter Gjøl Jensen, der skal implementere en række intelligente kontrolsystemer i Brønderslev sammen med de andre partnere i RACE, der også tæller den nationale energiklynge, Energy Cluster Denmark, der faciliterer det innovative forløb.

Projektet vil bruge Brønderslev Forsyning som enkeltstående case, men målet er at skabe en model, der kan konfigureres til nye modeller for lokale eller globale forsyningsprojekter.

Bedre, databaserede beslutninger

Tech-virksomheden Glaze, der er specialister i intelligente systemer til energisektoren, leverer en del af løsningen til modellen. Virksomhedens digitale platform, Beacon Tower, skal hjælpe partnerne med at strukturere de data, der opsamles i realtid fra fjernvarmesystemet i Brønderslev og fra eksterne datakilder så som vejrinformationer og produktionspriser.

”Platformen, vi bidrager med, strømliner de store datasæt, der kan indsamles fra fjernvarmesystemet og fra eksterne datakilder. Det overblik sendes videre til den kunstige intelligens, som Aalborg Universitet leverer, og dermed får medarbejderne i forsyningen et værktøj, der kan hjælpe dem med at træffe bedre beslutninger om optimering af driften. Vores forventning er, at løsningen vil kunne generere besparelser på mellem 5 procent ved systemer, der er optimeret – og op til 15 procent ved ældre og mindre optimerede systemer,” siger Jakob Appel, Managing Partner i Glaze.

En grad, en mio. kroner

Ifølge partnerne i RACE er projektet både til gavn for den grønne omstilling og for økonomien i fjernvarmeproduktion. På sigt er det målet af sælge og implementere det færdige system til andre danske fjernvarmeselskaber – og også i det globale fjernvarmemarked. Først skridt er dog at se på nettet og forbrugerfleksibiliteten i Brønderslev.

”RACE handler også om en sensor, som udgør hardwaren i projektet. Den måler blandt andet på flow, tryk og temperatur i fjernvarmenettet – data som der i realtid bruges i den kunstige intelligens, vi arbejder med. I projektet vil vi blandt andet undersøge, om vi kan skrue ned for energiforbruget i produktionen uden at påvirke temperaturen på den enkeltes bad om morgenen. En grads forskel i returtemperatur på et større varmeværk betyder fx en mio. kroner om året i produktion. Derfor er der også penge at spare for selskaberne og forbrugerne ved det her,” siger Allan Krantz Jensen, direktør i Agerkrantz Controls, der snart begynder at installere de første realtidssensorer i Brønderslev.

Supersuper-optimering

Hos Brønderslev Forsyning har man i en årrække engageret sig i projekter, der har optimeret produktionen til de 5.600 forbrugere, der dagligt leveres ydelser til. For snart ti år siden implementerede forsyningen fjernaflæste målere, og siden da er det blevet muligt at kortlægge leverancen af fjernvarmen til den enkelte forbruger ganske præcist.

RACE er næste skridt i optimeringen.

”Over tid har vi lavet en superoptimering af vores produktion, der hovedsageligt består af fyring med flis, varmepumper og solenergi. I yderste konsekvens også gas. I RACE kommer vi til at lave en supersuperoptimering,” siger Henrik Horsholt Christensen, Teamkoordinator Distribution i Brønderslev Forsyning:

”Aktuel indsigt kan vise os, hvad den enkelte kunde præcist har brug for, og om der er udfordringer i nettet. Vi ønsker at blive endnu mere effektive i vores produktion uden at gå på kompromis med komforten hos den enkelte forbruger. RACE er et nyt udgangspunkt som med kunstig intelligens udnytter den samlede viden om fjernvarmeproduktionen, distributionsnettet, vejr- og prisdata til at vi i realtid kan hjælpe den grønne omstilling på vej, samtidig med at vi kan reducere vores – og dermed forbrugernes – omkostninger,” siger Henrik Horsholt Christensen.

Mere om RACE

RACE (Real-time AI computing in the energy sector) er støttet af Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) med 7,8 mio. kroner. Det samlede budget for innovationsprojektet er på 12,6 mio. kroner og partnerkredsen består af Brønderslev Forsyning, Glaze, Agerkrantz Controls, Develco og Aalborg Universitet. Energy Cluster Denmark faciliterer projektet, der begyndte i august 2023 og som slutter i februar 2026.

Læs mere på www.energycluster.dk/projekter/race/

Har du spørgsmål om innovationsprojektet eller ønsker du dialog til partnerne? Kontakt Mia Rud Bohnsen, Project Manager, Energy Cluster Denmark: +45 50 96 55 65 / mrb@energycluster.dk