Fælles ansøgning styrker en samlet energisektor

15. juni 2020

De danske styrkepositioner indenfor CO2-neutral energi, sammenhængende energisystemer og energieffektivitet skal have et yderligere løft – på én gang.

Det er baggrunden for, at vi sammen med de to andre danske energiklynger har ansøgt Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse samt Uddannelses- og Forskningsministeriet om 120 mio. kroner, som skal forstærke og videreudvikle vores danske styrkepositioner indenfor energiteknologi.

Samarbejdet mellem Energy Innovation Cluster, Clean Energi og House of Energy illustrerer både viljen til og behovet for at sætte ind med en fælles indsats for at gavne den samlede innovationskraft, siger Glenda Napier, CEO i Energy Innovation Cluster:

Vi står sammen om en fælles ansøgning, fordi det giver mening. De næste store landvindinger kræver, at vi forholder os til et komplimenterende energisystem, hvor de forskellige energiformer arbejder sammen og kobles på tværs. Det afspejles i indholdet i ansøgningen”, siger hun.

Ansøgningen er koncentreret om det danske mål om en 70 procents reduktion i CO2-udledningen i 2030. Her kan energisektoren med innovative løsninger og helhedssyn yde et afgørende bidrag. Danmark har mulighed for at sikre sig en styrkeposition indenfor udvikling af et intelligent energisystem ved at forstå værdien af et bredt energimix, der i stadig stigende grad baseres på fluktuerende energiformer:

Der er masser af innovation og ny teknologi forude. Systemtilgangen gør det muligt at sætte bredt ind med efterspørgselsdrevet innovation, som er forankret i industrien og gør en reel forskel for den grønne omstilling. Når vi på samme tid øger energieffektiviteten og andelen af CO2-neutral energi, jagter vi reduktion i CO2-udledning på flere flanker.

Glenda Napier, CEO i Energy Innovation Cluster.

Vi har en stor fælles opgave i at nå en 70 procents reduktion i CO2-udledningen i 2030. Vi skal høste vækst og udvikling i danske virksomheder samtidig med, at vi løfter den grønne omstilling.

Preben Birr-Pedersen, CEO i House of Energy.

”Med Energy Cluster Denmark møder vi et ønske fra industrien om et enkelt, stærkt center for arbejdet med innovation, men vi forenkler samtidig i et langt større scope, som favner alt indenfor energiproduktion, energilagring, energiinfrastruktur og energieffektivitet.”

Henrik Bjerregaard, Direktør i Clean Energi.