Ny analyse: 138.000 jobs og 3200 virksomheder i energiklyngen

31. august 2022

Vækst og nye tværgående sammenhængende værdikæder kendetegner det danske energisystem. Et energisystem som lige nu bevæger sig fra siloer til sektorkobling. Det viser en helt ny analyse af Danmarks energiklynge udarbejdet af IRIS Group.

Minimum 3200 virksomheder, 138.000 arbejdspladser og over 400 mia. kr. i omsætning og eksport. Den danske energiklynge er stor og har været i kraftig vækst siden 2010.

Det viser en ny analyse ”Fra siloer til sektorkobling”, som Iris Group har udarbejdet for Energy Cluster Denmark. Det er første gang at energiklyngen er kortlagt systematisk og inkluderer også et kort over det sammenhængende energisystem og de værdikæder, som allerede eksisterer samt er undervejs.

Energisektoren har historisk været opdelt i siloer med stærke og optimerede selvstændige værdikæder for el, varme, gas, transport mv. Den grønne omstilling af vores samfund og den hastige udvikling inden for energiteknologi åbner imidlertid for nye tværgående og samkørte værdikæder og stiller krav om ny forståelse i hele sektoren af de systemer og sammenhænge, som aktørerne indgår i. I det perspektiv er sektorkobling en afgørende brik i at nå de nationale klimamål i 2030 og 2050.

Ifølge Glenda Napier, CEO i Energy Cluster Denmark, viser den nye analyse, at fremtidens energisystem i den grad hænger sammen.

”Hvor de traditionelle værdikæder i energisektoren var optimerede indenfor f.eks. energiproduktion eller energiforbrug, vil fremtidens energisystem i udbredt grad være kendetegnet ved nye tværgående og sammenhængende værdikæder samt værdikæder, der opstår ud mod andre sektorer f.eks. transportsektoren. Energiområderne bliver alle sammen gensidigt afhængigt af hinanden og den teknologiudvikling, som verden kalder på, vil både være tværgående på tværs af energiområder fx mellem energiproduktion,energilgaring og energiinfrastruktur, men naturligvis også forsat finde sted indenfor de enkelte energiområder. F.eks. skal vi have prisen på grøn brint markant ned. Det skal gøres både ved at skalere, optimere og standardisere elektrolyseteknologien specifikt”, siger Glenda Napier.

Download analysen her: Fra siloer til sektorkobling

Om analysen
Analysen Fra siloer til sektorkobling er udarbejdet af Iris Group i juli 2022 og bygger på kvalitative interview med nøgleaktører i den danske energiklynge samt kvantitative data fra Danmarks Statistik.

Har du spørgsmål til analysen, kan du kontakte Glenda Napier, CEO i Energy Cluster Denmark på + 45 42 14 91 74 eller på e-mail gna@energycluster.dk