Uden en innovativ energisektor, når vi ikke klimamålene

3. december 2020

En væsentligt grønnere industri og transportsektor er en forudsætning for, at vi kan nå vores mål om en 70 procent reduktion i 2030. Fly og lastbiler skal tanke grønt i stedet for sort; skibstrafikken skal tage toppen af farten og finde batterierne frem, og den producerende industri skal kunne tage det næste skridt fra elsparepærer og genvex til en CO2-fri hverdag. Det er energisektorens opgave at sætte alle innovative sejl til for at hjælpe andre industrier på vej med innovativ lagring, nye brændstoftyper og bedre brug af resurserne.

Det vakte opsigt, da Dansk Energi, Andel, Danfoss, Energinet, Dansk Shell, Siemens Energy og en række andre aktører i midten af november gik sammen om en række anbefalinger til en national strategi for Power to X.

Aktørerne, som både tæller industri- og brancheorganisationer fra både den energiproducerende, – forbrugende, -distribuerende og -besparende side, er enige om at pege på Power-to-X som det afgørende element i at realisere de danske klimamål og gøre sort til grønt i såvel industri som tung transport – og det er der al mulig grund til at lytte til.

Dels er sammensætningen af virksomheder og organisationer så bredt funderet på tværs af værdikæden og sektorer, at de fleste synspunkter og blinde vinkler synes hørt og set – og dels hviler hele forudsætningen for succes med en dansk Power-to-X-strategi netop på, at alle værdikæder på tværs af sektorer samarbejder om at udforme de innovative løsninger, der skal til.

Der er ingen tvivl om, at innovation indenfor Power-to-X er en nøgle i at få udfaset fossile brændsler til fordel for grønne alternativer. Industri og transportsektor efterspørger nye teknologiske løsninger og innovation, og det kan man som aktør i energisektoren kun begejstres for.

Ansvaret er vores
Vi skal levere den innovation og skabe de teknologiske løsninger, der gør det muligt for industrien og transportsektoren at gå grønnere på arbejde.

Det er en hjælp, vi meget gerne vil levere. Vi kan se, hvor meget det betyder at sætte grøn strøm på stikkontakten, og det skifte skal vi udbrede til endnu flere områder. Det er nemlig her, de næste store landvindinger findes – at sektorkoble den grønne energi, så vi får hældt solskin på bilen, bunkret skibet med bølgeenergi og få sat vindenergi på lager.

Det kan være i form af nyudviklede electrofuels eller innovativ lagring i stendynger, eksempelvis.

Når vi formår at knække koden, der gør grøn energi anvendeligt for flere, så kan vi for alvor sætte blus på og producere grønne brændsler til at dække industriens og transportens behov.