Fem sjællandske virksomheder vil gøre grønne brændsler billigere

16. januar 2023

I et nyt projekt vil fem sjællandske virksomheder udvikle teknologier, der med fokus på sidestrømme og CO2 kan gøre produktion af brint og grønne brændsler billigere. Det sker blandt andet med opførslen af et elektrolyseanlæg hos Kalundborg Forsyning.

Produktion af grøn brint fra vedvarende energikilder – såkaldt Power-to-X – skal op i skala og ned i pris, og mulighederne for at finde store mængder vand og grønne CO2-kilder til formålet.

Det er kort fortalt målet med det nye projekt PtX Cluster Zealand, hvor fem højteknologiske virksomheder fra Sjælland samarbejder om teknologiudvikling, der kan være med til at reducere omkostningerne ved Power-to-X-produktion med op til 20 procent. Det sker i tæt samspil med forskere, industri og erhvervsfremmeaktører.

Projektet består af otte hovedaktiviteter, der alle handler om hoved- og sidestrømmene til Power-to-X-produktion, der er et grønt, spirende forretningsområde.

Pedalen i bund

En af de medvirkende virksomheder er Dynelectro fra Viby, der i PtX Cluster Zealand skal bygge en elektrolyseenhed hos Kalundborg Forsyning. Det fortæller Søren Højgaard Jensen, CEO i Dynelectro.

”Vi vil bygge en containerbaseret prototype med en kapacitet på op til 100 kW, der er et vigtigt skridt på vejen mod endelig kommercialisering af vores teknologi. Det globale mål for produktion af grøn brint er kæmpestort frem mod 2050 – markedet er nærmest uudtømmeligt – så for os handler det om at trykke pedalen i bund nu til gavn for vores forretning og for klimaet,” siger Søren Højgaard Jensen.

Ifølge ham vil det globale marked for produktion af grøn brint have en samlet værdi af 630 mia. euro i 2050.

50 års erfaring

En del af PtX Cluster Zealand-projektet handler om at undersøge kobling af de nye Power-to-X-teknologier til den eksisterende Kalundborg Symbiose, hvor industrivirksomheder i mange år har samarbejdet om at dele ressourcer som energi, vand og restmaterialer.

”I Kalundborg har vi arbejdet med grøn symbiose på tværs af sektorer i over 50 år. De erfaringer bygger vi videre på nu. Et eksempel på det er fx vores biotech-industri, der kan udnytte ilten fra elektrolysen, som bliver brugt til produktionen af den grønne brint. Power-to-X kan blive et nyt, klimateknologisk væksteventyr på Sjælland, som vi er stolte af at understøtte” siger Christian Beenfeldt, projektdirektør i Knowledge Hub Zealand, der er en af de projektledende organisationer i PtX Cluster Zealand sammen med Energy Cluster Denmark og Erhvervshus Sjælland.

”Vores opgave er blandt andet at hjælpe virksomhederne på vej i et nyt marked. Der er ikke et stort marked for brint i Danmark eller udlandet endnu – men det kommer lige om lidt. Vi betræder ny jord, men har i Region Sjælland et godt udgangspunkt for at skabe en fælles succes, der kan skabe vækst og arbejdspladser i vores små og mellemstore virksomheder samtidig med, at det gavner den grønne omstilling,” siger Thomas Østergaard Jørgensen, forretningsudvikler i Erhvervshus Sjælland.

Fakta:

PtX Cluster Zealand er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse med 24,5 mio. kroner fra REACT-EU-programmet og løber til august 2023. Med i projektet er de sjællandske virksomheder Dynelectro, Unibio, Nordphos, Algiecel og G2B. Derudover medvirker flere forsyningsselskaber, Ørsted, Evida, Kalundborg Forsyning A/S, DTU, Gas Storage Denmark, Knowledge Hub Zealand, Energy Cluster Denmark og Erhvervshus Sjælland.

Presseomtale: