Sammen kan vi bygge Nordsøens europæiske grønne kraftværk

16. juni 2022

Med Esbjerg-deklarationen har fire af verdens mest ambitiøse lande på vedvarende energi netop forpligtet sig til at omdanne Nordsøen til Europas grønne kraftværk. Samtidig har Det internationale Energiagentur (IEA) i Sønderborg drøftet vigtigheden af energieffektivitet i den grønne omstilling.

Vores fælles løfter på tværs af landegrænserne er topmotiverende for at udvikle de innovative løsninger, der skal til for at levere fremtidens CO2-neutrale energi.

For at realisere den grønne ambition og sikre en stabil energiforsyning baseret på masser af energieffektiv og vedvarende energi skal vi samarbejde i storskala på tværs af Europa.

Det er i høj grad “forandringens vinde”, der blæser ind fra Nordsøen lige nu. Midt i en bekymrende klimaændring samt en geopolitisk energikrise har fire af Nordsøens naboer besluttet at arbejde sammen om at løse begge udfordringer i ét, modigt træk:

Tyskland, Holland, Belgien og Danmark har lovet hinanden at samarbejde om at gøre Nordsøen til Europas grønne kraftværk og om at producere tilstrækkelig vindenergi og brint til at kunne forsyne mere end halvdelen af Europa med CO2-neutral energi i 2050.

Det er et ambitiøst projekt, som de fire lande har givet håndslag på. Vi skal udvide Nordsøens energiproduktion til at levere hele 65 GW vindenergi allerede i 2030, og i 2050 øger vi det niveau til 150 GW og bygger nye energi-øer i processen!

Vi skal samarbejde

Vi skal producere meget mere energi – og vi skal blive langt bedre til at udnytte den effektivt, hvis den grønne omstilling skal kunne realiseres. Det vil kræve enorme mængder innovation og teknologiudvikling at nå i mål. Ikke mindst vil det kræve meget samarbejde på tværs af sektorer og grænser.

Tysklands vicekansler og økonomiminister Robert Habeck talte ved annonceringen af Esbjerg-erklæringen om ’et grundlag for de første, ægteeuropæiske kraftværker’:

“Projekterne skal udvikles i fællesskab, finansieres i fællesskab og elektriciteten distribueres i fællesskab,” sagde han og tilføjede, at målet var, at hvert land ikke længere skulle gøre sine egne ting, men at vi skulle tilgå energien med afsæt i samarbejdsvilje.

Det er en meget opmuntrende melding for vores fælles ambition for 2030 og 2050.

For at nå dertil, hvor vi ønsker at være til den tid – altså de 70 procents reduktionsmål i 2030 den fuldstændige klimaneutralitet i 2050 – skal vi bryde barrierer i stor stil.

Her er tre af de vigtigste:

1. Vi skal krydse grænser og arbejde sammen på det lovgivningsmæssige plan. Vi kan ikke se ét lands energiproduktion, energidistribution og energiforbrug som et lukket kredsløb – vi deler alle ambitionen, udfordringen og muligheden, hvilket både erklæringen i Esbjerg og konferencen i Sønderborg har understreget.

2. Vi skal samarbejde på tværs af sektorer og sikre energieffektiv sektorkobling. Vi kommer til at producere en enorm mængde vindenergi, og den direkte elektrificering kan ikke absorbere det hele. For fuldt ud at udnytte den massive stigning i produktionen i en grøn omstilling er vi nødt til at få flere sektorer koblet sammen med den bæredygtige energi. Fjernvarme, industrier (via genanvendelse af overskudsvarme og omstilling til VE), luftfart, tung vejtransport, skibsfart, landbrugs- og industrisektoren har alle potentiale til at være en del af den grønne omstilling.

3. Vi skal arbejde sammen om at skabe den nødvendige teknologiudvikling og tilpasning og skalering af nye løsninger. Vi ved allerede, at vind- og solenergi er grundlaget, og at brint er mellemproduktet. Hvad kommer efter? At udvikle nye, innovative teknologier til opbevaring, distribution, e-brændstoffer og batterier til at sætte skub i den grønne omstilling er en stor udfordring – men også en fantastisk mulighed!

Hos Energy Cluster Denmark er vi opsat på at forbinde internationale og europæiske partnere, både virksomheder og videninstitutioner og bidrage som den neutrale platform for en fælles indsats med at hjemtage innovationsmidler, bygge bro til andre europæiske klyngeorganisationer i spændende energihubs og facilitere europæiske innovationssamarbejder mellem små og mellemstore virksomheder; videninstitutioner; innovative startups og organisationer i at udvikle nye teknologier, der muliggør en effektiv og vedvarende grøn omstilling.