Sensor til sikker brintproduktion runder 2000 timer i test

27. oktober 2023

En nyudviklet brintsensor fra SulfiLogger A/S har rundet 20000 timers testdrift i et elektrolyseanlæg fra Green Hydrogen Systems. Milepælen er nået sammen med flere innovative partnere fra den danske værdikæde for Power-to-X, og skal sikre sikker og billig produktion af grøn brint.

Omkostningseffektiv, sikker og stabil drift af anlæg til grøn brintproduktion er en afgørende brik i den grønne omstilling. Derfor har partnerne i SafePtX-projektet, der er støttet af Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), valgt at samarbejde om en ny sensor til overvågning af de gaskoncentrationer, der opstår i de elektrolyseanlæg, der er udgangspunktet for fremtidens grønne brintproduktion.

Sensoren i projektet er udviklet af den aarhusianske teknologivirksomhed SulfiLogger A/S og er testet i et af de anlæg til brintproduktion, som den danske virksomhed Green Hydrogen Systems udvikler og producerer. Testen har netop rundet en vigtig milepæl – 2000 timer i testdrift – fortæller Søren Porsgaard, CEO i SulfiLogger A/S.

”De mange timers test viser, at sensoren fra projektet har en enestående robusthed i et barskt miljø – og så gør den overvågningen mere enkel end i dag. Sikkerhed er helt afgørende ved produktionen af grøn brint, og vores sensor kan installeres direkte i elektrolyseanlægget. Det vil øge tilliden til systemerne, forbedre overvågning og muligheden for vedligehold, og det sikrer i sidste ende en billigere pris på den grønne brint til gavn for aftagerne,” siger Søren Porsgaard.

Billig, grøn brint

Hos Green Hydrogen Systems er de positive testresultater fra innovationsprojektet SafePtX med til at sikre, at virksomhedens anlæg kan levere endnu mere grøn brint til en lavere pris.

”Målet er, at vores anlæg skal producere så meget grøn brint som muligt fra de vedvarende energikilder. Det skal ske med et fokus på sikkerhed, pris og kvalitet. Derfor er det yderst positivt at se, at sensoren fungerer som forventet. Den sikrer, at vi skal bruge kortere tid på kalibrering og dermed mere tid på produktionen af den grønne brint, der fx kan bruges til produktion af grønne brændsler,” siger Christian Buhl Sørensen, R&D Manager i Green Hydrogen Systems.

En emissionsfri fremtid

I forlængelse af den succesfulde testfase i Green Hydrogen Systems’ anlæg arbejder partnerne i SafePTX på de sidste detaljer, der skal til for at markedsføre sensoren i Danmark og på verdensplan.

”Markedet for grøn brintproduktion bliver enormt i en global skala – det viser alle fremskrivninger – og vores sensor kan være med til at understøtte en hurtigere og bedre elektrolyseproduktion, som er en del af løsningen på vejen mod en emissionsfri fremtid,” siger Søren Porsgaard, der også har samarbejdet med de tekniske partnere Dansk Gasteknisk Center og Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut i innovationsprojektet.

Danmarks nationale energiklynge, Energy Cluster Denmark, faciliterer projektet, der slutter ved udgangen af 2023.

”SafePtX er et eksempel på, at det betaler sig at samarbejde om innovation i Danmark. Partnerne forbedrer eksisterende produkter på markedet og har også udviklet en sensor, der kan sælges globalt, så vi øger tempoet for udviklingen af Power-to-X. Vi skal producere grøn brint i en kapacitet på mange hundrede gigawatt alene frem mod 2030 til gavn for klimaet, og danske virksomheder kan skabe vækst og arbejdspladser undervejs til gavn for os alle sammen. Det er SafePtX et ud af flere gode eksempler på,” siger Glenda Napier, CEO i Energy Cluster Denmark.

Innovationsprojektet SafePTX er støttet af Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) med 5,24 mio. kroner. Projektet begyndte i januar 2022 og slutter ved udgangen af 2023. Partnerne er: Green Hydrogen Systems, SulfiLogger, Dansk Gasteknisk Center, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut og Energy Cluster Denmark.