En samlet energiklynge kan forkorte hockeystaven

26. februar 2021

Med samarbejder på tværs af hele energiklyngen, hurtigere implementering af teknologisk innovation og en klar køreplan for projekter med fremtidens teknologier tror den danske energiklynge på, at man kan accelerere den grønne omstilling tilstrækkeligt til at nå målet om at reducere CO2-udledningen med 70 pct. inden 2030.

Er det ambitiøse mål om en 70-procents reduktion af CO2-udledning senest i 2030 stadig realistisk? Kan vi nå at udvikle og udbrede de teknologiske løsninger, der får os i mål med Paris-aftalen?

”Ja” er det korte svar, hvis man spørger sig for i den energiklynge, som i høj grad skal bidrage, for at Danmark kan nå målet.

”Det er realistisk at nå i mål”, siger Peder Østermark Andreasen, bestyrelsesformand i Energy Cluster Denmark:

”Vi kan nu se klare konturer af de energiteknologier, der skal bringe os i mål, og der er masser af nye grønne teknologier, som er klar til fuldskala demonstrationsprojekter og opskalering. Vi kommer rigtig langt med den grønne omstilling, hvis vi reducerer den tid, som vi bruger på at få de teknologiske løsninger ud på markedet. Et tæt samarbejde om innovation mellem de store energivirksomheder, mindre virksomheder og forskerne kan accelerere den proces.” siger Peder Østermark Andreasen.

Hurtigere og mere
FN’s Emissions Gap Program måler, hvor meget vi mangler for at nå i mål i 2030. Seneste prognose baseret på tal fra 2019 viser, at vi kan forvente 56Gt CO2 udledning i 2030 – mere end dobbelt så meget, som det burde være.
Der er således både brug for en større indsats og en kortere vej fra teknologiudvikling til kommercialisering.

”Det handler om at få det, som vi ved kan gøre en forskel, til at gøre en større forskel hurtigere”, siger Peder Østermark Andreasen.

I Energy Cluster Denmark har man samlet energisektoren omkring de teknologiske udfordringer, der skal løses for at komme i mål. Der er udviklet et ”Roadmap” eller en køreplan, som skitserer de områder, hvor nye teknologier kan bringes hurtigere på markedet gennem samarbejder.

”Der er heldigvis mange nye, grønne teknologiske løsninger, som er klar til fuldskala demonstrationsprojekter og opskalering. I vores projektportefølje indenfor bl.a. power-to-x, Carbon Capture Storage og overskudsvarme, ser vi, at løsningerne er så vel modne, at virksomhederne inden for få år kan implementere dem rundt om i og udenfor Danmark. Det kræver dog, at vi nu investerer massivt i opskaleringer og demonstrationer af løsningerne på området” siger Peder Østermark Andreasen:

”Den samlede danske energisektor støtter op om, at vi skal accelerere den grønne omstilling og gøre Danmark til grøn førernation. Det er unikt, at vi i Danmark har givet håndslag på, at vi arbejder sammen på tværs af hele sektoren – både erhvervslivet, videninstitutioner og det offentlige – og det giver os en særlig forudsætning for at accelerere en positiv udvikling yderligere” siger Peder Østermark Andreasen.

Også Klima- Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen er positiv stemt overfor det nye Roadmap. Han har derfor inviteret Energy Cluster Denmark til møde for at drøfte perspektiverne i klyngens arbejde med teknologiudvikling og mulighederne for at reducere længden af hockeystaven gennem de konkrete energiteknologiske løsninger, der er på vej fra energiklyngens medlemmer.

Sammen gør vi Danmark til en grøn førernation for innovative og globale energiløsninger
Den samlede danske energisektor er gået sammen om at etablere klyngeorganisationen Energy Cluster Denmark, som skal bidrage til at accelerere den grønne omstilling via klyngesamarbejder om teknologiudvikling og innovation. En række af de store danske energivirksomheder er gået med i bestyrelsen bl.a. Vestas, Ørsted, Danfoss og Siemens Gamesa, og der er pt. 800 mio. kr. i projektportefølje fra bl.a. Erhvervsministeriet, Uddannelses og Forskningsministeriet, Innovationsfonden, EUDP og EU. Organisationen har 400 medlemmer af energivirksomheder, vidensinstitutioner og det offentlige, som går sammen om at udvikle konkrete energiteknologiske løsninger for derigennem at bidrage til målet om 70 pct. CO2-reduktion inden 2030.

Innovation Roadmap
For at indfri visionen i Energy Cluster Denmark om at accelerere den grønne omstilling, er der taget udgangspunkt i de bedste nuværende teknologier og den nyeste forskning for at skitsere de 25 udfordringer, som det er realistisk at Danmark løser på ti år via teknologisk innovation. Energy Cluster Denmark har samarbejdet med energisektorens brancheorganisationer om input til det nye Roadmap (Brintbranchen, Dansk Energi, Dansk Fjernvarme, Dansk Industri Energi, Oil Gas Danmark, Synergi og Wind Denmark). Bestyrelsen i Energy Cluster Denmark har netop godkendt det nye Roadmap.

Kontakt
Energy Cluster Denmark: Kommunikationschef Thomas Ebdrup: tlf. 29 72 76 85 / teb@energycluster.dk