Vi skal gøre det nemmere for mindre virksomheder at tage del i innovationen

28. februar 2023

Der er vækst, arbejdspladser og udvikling at hente, når de små og mellemstore virksomheder arbejder med innovation. Derfor skal vi gøre det nemmere for rygraden i dansk erhvervsliv at gå med i værdiskabende innovationsprojekter.

Små og mellemstore virksomheder (SMV) kaldes ofte rygraden i dansk erhvervsliv – med god grund. SMV’erne står for halvdelen af de danske virksomheders årlige resultat; for 40 pct. af de danske virksomheders nettoinvesteringer, og er arbejdsplads for næsten 40 procent af alle fuldtidsansatte danskere.

SMV’ernes bidrager væsentligt til den danske økonomi, ikke mindst til væksten. Analyser fra DI har tidligere vist, at 94 procent af Danmarks højvækstvirksomheder er i SMV-segmentet.

Men selvom SMV’erne skaber masser af vækst, så er der et væsentligt uforløst potentiale: SMV’erne er nemlig ikke innovative nok. Ifølge Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses virksomhedspanel er det blot hver sjette SMV, som arbejder med innovation i dag.

Det er for få

Undersøgelser fra Cluster Excellence Denmark har vist, at SMV’er, som arbejder med innovation, har større værditilvækst end sammenlignelige virksomheder. Når vi samtidig ved, at SMV’ernes værditilvækst matcher større virksomheders, så vil flere innovative SMV’er alt andet lige føre til vækst med vækst på.

Danmarks 13 landsdækkende klyngeorganisationer er et rigtig godt sted at blive mere innovativ og ramme væksten. Klyngerne er skabt for at løfte de teknologiske styrkeområder, vi allerede har. I energiklyngen er det os i Energy Cluster Denmark, som har opgaven med at udbygge teknologiudvikling indenfor grøn energi og sektorkobling, og det gør vi ved at understøtte innovationssamarbejder.

Vi ved, det virker:

Fx indgik virksomheden Remoni fra Skanderborg i 2014 i miljøprojektet Powerclamp, som med 1 mio. kroner i EUDP-støtte skulle gøre overvågning af tekniske installationer billigere og bedre. I dag er virksomheden vokset til 43 medarbejdere, og de seneste to år har eksterne investorer skudt 60 mio. kroner i firmaet med målet om at brede Remonis løsninger ud internationalt.

Tilsvarende har et projekt om pyrolyse af spildevandsslam skabt international vækst for AquaGreen i Roskilde, som er vokset fra 5 til 31 medarbejdere, og i dag sælger spildevandsløsninger på fire kontinenter.

Vi skal blive endnu bedre til at hjælpe gode ideer og innovative tanker til at blive til konkrete løsninger og arbejdspladser. Et led i den plan er at etablere et nyt advisory board for SMV’er i energiklyngen.

Vi ønsker at gøre grøn teknologiudvikling nemmere for danske SMV’er at tage del i, og vi tror på, at en tættere forbindelse og et styrket samarbejde mellem SMV’erne og den danske energiklynge er et godt skridt på vejen.

Med det nye advisory board får SMV’erne en direkte adgang til at præge og forme energiklyngens tilbud om innovation, events, kommunikation og meget mere, og det er min forventning, at vi derigennem kan gøre det endnu bedre for SMV’er at være en del af Danmarks energiklynge.

Den 24. maj organiserer vi en paneldebat med SMV’er, som fortæller både det gode og det svære ved at lave innovation sammen. Det sker på Energy Cluster Denmarks årsmøde i Fredericia – kom og hør med!