Tre innovations-tendenser i energiklyngen

4. maj 2021

Den danske energiklynge står midt i en historisk omstilling med nye grønne teknologier, forretningsmodeller og forsyningskæder. En ting er sikkert: Det kræver masser af netværk, inspiration, nye partnerskaber, fælles ambitioner og masser af innovationssamarbejder at løse de konkrete udfordringer og for at nå Danmarks klimamål.

Derfor sætter vi d. 6. maj 2021 spot på innovation, nye energiteknologier, værdikæder og markedsmuligheder, når vi inviterer hele den danske energisektor til digitalt årsmøde i Energy Cluster Denmark. På vores årsmøde kan du møde en lang række af Danmarks førende energivirksomheder, forskere og eksperter, som vil dele deres perspektiv på sektorens grønne og teknologiske omstilling netop nu.

Du kan tilmelde dig her.

På vores årsmøde koncentreres værdien af den innovationsfremmende indsats, og derfor åbner vi op for innovationsdebatten på vores årsmøde sammen med Ulrik Stridbæk, VP, Head of Regulatory Affairs i Ørsted, Bo Svoldgaard, SVP, Innovation & Concepts i Vestas, Lars Bonderup Bjørn, CEO i EWII, Niels-Arne Baden, SVP, Head of Strategy and Public Affairs i Green Hydrogen Systems A/S, Ole Hansen, Head of Development, Business & JV Management i Total Denmark A/S, Ole Hvelplund, CEO i Nature Energy og Torben Funder-Kristensen, Head of Public and Industry Affairs, Danfoss Cooling.

Se hele programmet her.

Vi skal udvikle og opskalere de energiteknologiske løsninger på tværs af energiområderne og ved sektorkobling for at accelerere den grønne omstilling og CO2 reduktion – og derfor er innovationstendenserne i energisektoren afgørende.

Derfor får du her mine bud på de innovationstendenser og topaktuelle emner, som præger energiklyngen netop nu, og som vi sammen med nogle af branchens største navne tapper ind i til årsmødet. For de vil vil være kernen i at nå målet om 70% CO2-reduktion inden 2030.

#1 tendens: Elektrificering og det store X

Vores samfund og industrier skal elektrificeres, hvor muligt og det stiller store krav til elnettet, energieffektiviseringer og lagringsteknologier. Men vi skal også elektrificere indirekte. Det gør vi ved at bruge den grønne strøm til elektrolyse og derigennem brintproduktion. Det kalder vi Power-to-X. Brinten kan nemlig anvendes som brændstof, men den kan også videreforædles til andre former for grønne brændstoffer til fx tungtransport, lastbiler og skiber.

Der er allerede gang i mere end 20 PTX-projekter herhjemme, som kan få det store gennembrud, hvis Danmark vedtager en ambitiøs strategi i år. Jeg vil bl.a. holde godt øje med Europas største PTX-anlæg, som Copenhagen Infrastucture Partners skal til at bygge i Esbjerg.

#2 tendens: Siloerne nedbrydes

Vi skal arbejde sammen på kryds og tværs i energisektoren. Tidligere specialiserede siloer på energiområdet er ved at blive brudt ned og virksomheder indenfor fx energiproduktion kan ikke lade være med at forholde sig til udvikling indenfor f.eks. energilagring, men også energiforbrug. Sektorkobling er både internt i energisektoren, men også koblingen mellem energisektoren og transportsektoren for at sikre fremtidens grønne brændstoffer.  Vi må forvente at de kommende energiøer bliver omdrejningspunktet i at skabe en reel sektorkobling herhjemme.

Et eksempel på et af vores innovationsprojekter, der arbejder på at understøtte sektorkobling er Grid-scale. Fornyelig annoncerede Andel, at de skyder 75 mio. kr. i Stiesdals kommende GridScale-anlæg, som skal demonstrere om teknologien til at lagre vedvarende energi i varme sten også fungerer i fuld skala.

Det energilager, som partnerne arbejder på, indeholder knuste sten i ærtestørrelse. Når der er overskud af strøm på elnettet, bliver lageret opladet ved, at et specialkonstrueret varmepumpesystem flytter varmeenergi fra ét sæt af tanke til et andet. Varmen kan opbevares i stenene i mange dage, og når der på et tidspunkt er behov for mere strøm på elnettet, så tilbageføres varmeenergien igen fra de varme tanke til de kolde tanke med en slags gasturbine, der producerer elektricitet. Denne løsning giver en høj effektivitet takket være lavt energitab.

Og det er vejen frem, hvis vi skal realisere de ambitiøse mål om endnu mere vedvarende energi og elektrificering af samfundet.

#3 tendens: Åben innovation er driver

Til sidst er der åben innovation. For de store virksomheder konkurrerer på innovation, men ingen har alt viden in-house. Derfor samarbejder de store virksomheder i stigende grad med innovative iværksættere og i nye partnerskaber med forskere samt små og store virksomheder. Den udvikling vil kun fortætte i de kommende år – for det er nøglen til at løse de konkrete udfordringer, som energisektoren står overfor. Her kan Innovationsfondens to store ”missioner” om udviklingen af et teknologisk roadmap for CCS/U og PTX sætte godt gang i skabelsen af nationale partnerskaber og nye værdikæder.

Over 400 deltagere har allerede fået en plads på første række til vores årsmøde d. 6 maj kl. 9.30-12.30 – så skal du også være en del af årets innovationsfest i energisektoren? Så tilmeld dig her.